University of California

Varje höst kan du söka ett antal avgiftsfria studieplatser vid University of California (UC). Lunds universitet annonserar platserna genom University of California Education Abroad Program Lund (UCEAP Lund).

Studenter går över gräsmatta på UC-campus. Foto.

Ta chansen och sök utbytesstudier i USA. Utbytesprogrammet med University of California (UC) är Lunds universitets äldsta och största när det gäller antal in- och utresande studenter.

Det är också det program som får flest ansökningar från studenter. Återvändande lundastudenter beskriver utan undantag sina vistelser vid UC-campusen som fantastiska upplevelser.

Så ansöker du

Ansökan för läsåret 2020–2021 är stängd.

Nästa ansökningsperiod är 15 oktober–1 november 2020.

Ansökningsinstruktioner

Ansökningsinstruktioner UC 2019 (PDF 156 kB)

Observera att instruktionerna ovan gäller den senast avslutade ansökningsperioden, och därför endast ska ses som en referens.
Instruktionerna uppdateras inför nästa ansökningsperiod.

Bilagor till ansökan

Campus Priority sheet (Word 88 kB)
UC Study Plan (Word 125 kB)

Behörig att söka är den student som...

 • vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng på grundnivå vid Lunds universitet samt är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet)
 • kan uppvisa en studieplan innehållande kurser motsvarande heltidsstudier som är tillgodoräkningsbara inom en examen vid Lunds universitet
 • har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk eller vid anmodan kan uppvisa en plan för hur sådana språkkunskaper skall inhämtas före tiden för utresan

En del fakulteter/institutioner har ytterligare behörighetskrav – kontakta din fakultet/institution för mer information.

UC-campus som du kan söka till

 • UC Berkeley
 • UC Davis
 • UC Irvine
 • UC Los Angeles
 • UC Merced
 • UC Riverside
 • UC San Diego
 • UC Santa Barbara
 • UC Santa Cruz

Vid ovan nämnda UC-campus läser sammanlagt cirka 238 000 studenter. Dessa campus listas högt på de internationella rankingar av universitet som görs årligen. Campusen är spridda över hela Kalifornien och har alla sin speciella karaktär.

Varje UC-campus är i praktisk mening ett enskilt universitet med sin egen självständiga organisation inom ramen för campussystemet University of California.

Läs mer om University of Californias olika campus (PDF 2,06 MB)

Kontaktinformation

University of California Study Center
UCStudyCenter [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 38 85

Besökstider:
För aktuella besökstider, kontakta centret via e-postadressen ovan.

Besöksadress:
UC Study Center
Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
University of California Study Center
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund