Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Frågor och svar

om examen
Här hittar du svar på de vanligaste examensfrågorna.

Att ansöka om examen

Om examensbestämmelser

Tillgodoräknande av utbildning i examen

Examensbeviset

Övriga frågor

Var ansöker jag om min examen?

Du ansöker om examen där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Har du läst på olika högskolor/universitet kan de berörda högskolorna komma överens om vem som ska utfärda examen.

Varför ska jag ta ut min examen?

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Du kan behöva det om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå eller om du ska ut i arbetslivet. För många arbetsgivare är en examen ett krav när du söker arbete. Den kan också vara ett lönekriterium, och kan därför också vara värdefull för dig.

Hur får jag mitt färdiga examensbevis?

Examensbevis med Diploma Supplement skickas per automatik med post till din folkbokföringsadress eller till en eventuell tillfällig adress registrerad i Ladok. Det är därför viktigt att du meddelar i din ansökan om du vill att vi skickar till en annan adress än den som är registrerad i Ladok

Hur lång tid tar det att få sin examen?

Handläggningstiden varierar under året och beror på ärendets karaktär, men vanligtvis tar det ca 6-8 veckor.

Är det möjligt att få förtur?

Nej, tyvärr ges inte förtur.

Kostar det något att ta ut en examen?

Nej, det kostar inget att ta ut sin examen.

Kan jag använda kurser som jag har läst inom ett program som valfria kurser i en annan examen?

Ja, det går bra. Tänk dock på att inom vissa program ska valfria kurser diskuteras med programkoordinator eller motsvarande.

Kan man ta ut mer än en examen på samma nivå (kandidat-, magister eller masterexamen)?

Ja, det går bra om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).

Vad händer med poäng i en examen som är utöver den exakta poängsumman?

I examen redovisas bara de kurser som krävs för examen. En kandidatexamen ska till exempel omfatta 180 högskolepoäng, inte mer. Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution.

Måste jag ha tagit ut min kandidatexamen för att få en masterexamen?

Ja. För att få ut en master- eller magisterexamen krävs att du har avlagt en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Har jag rätt att ta med kurser på avancerad nivå i en kandidatexamen?

Ja, det går bra, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen.

Kan jag ta med kurser från en kandidatexamen i en examen på avancerad nivå?

Nej, du kan inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen. Undantaget är om din tidigare examen (1993 års examensordning) omfattar mer än 180 högskolepoäng. Då kan du tillgodoräkna dig ”överskottskurserna” i en högre examen.

Har jag rätt att ta med kurser på grundnivå i en magister- eller masterexamen?

Ja, men det finns begränsningar och det kan även vara reglerat ytterligare i examensbeskrivningen för din examen. I normalfallet gäller att högst 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i en magisterexamen och högst 30 i en masterexamen.

Är det möjligt att bygga på en gammal magisterexamen till en ny master?

Ja, det ska vara möjligt att bygga på en gammal magister till en masterexamen, men förhållandena kan variera mellan olika ämnen. Det beror på i vilken grad den tidigare utbildningen överensstämmer med den nya masterutbildningen. Kontakta studievägledaren vid din institution för vägledning.

Studievägledning för specifika program och kurser

Kan jag ta med kurser utanför programmet i en yrkesexamen?

I en yrkesexamen ska endast de kurser som ingår i programmet för yrkesutbildningen ingå. Om du vill byta ut en kurs i en yrkesexamen måste ett särskilt beslut om detta tas på institutionen.

Kan man ta med kurser från annan svensk högkola/ annat svenskt universitet i en examen vid Lunds universitet?

Att använda kurser från annan svensk högskola/ annat svenskt universitet som valfria kurser i en examen brukar inte vara något problem. Om det rör sig om kurser inom huvudområdet eller valbara kurser i ett program bör du kontrollera med institutionen först att de kan ingå som huvudområdeskurser/valbara kurser.

Hur tillgodoräknar jag mina utlandsstudier i en examen vid Lunds universitet?

I de fall utbildningen ska ingå som en del av en kurs eller tillgodoräknas som en kurs inom ett särskilt ämne ska du vända dig till institutionen. Om det gäller utbytesstudier inom ett program vänder du dig till den instans vid din institution eller fakultet som ansvarar för detta. I övriga fall, kontakta oss på examensavdelningen.

Hur är examensbeviset utformat?

Examensbeviset utfärdas på både engelska och svenska i ett och samma dokument. Det består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har avlagt och inom vilket huvudområde och/eller inriktning. Till det kommer en kursförteckning över de kurser du valt att inkludera i din examen (ej enstaka kursmoment). Bifogat är även ett Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den kan jämföras internationellt, till exempel i samband med ansökningar till studier/arbete utomlands. Observera att detta dokument inte ersätter examensbeviset utan är ett komplement till din examen.

Exempel på hur ett Diploma Supplement kan se ut (PDF 468 kB, nytt fönster)

Om du behöver ett separat engelskt dokument över dina studier vid Lunds universitet, kan du beställa ett Ladokintyg på engelska eller själv skriva ut ett från Studentportalen.

Jag behöver en vidimerad kopia av min examen

Behöver du en vidimerad kopia på ditt examensbevis kan du maila oss på examen [at] stu [dot] lu [dot] se. Om din examen är utfärdad december 2015 eller tidigare kan du istället kontakta universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se

Jag har sökt in på ett masterprogram och behörigheten är en kandidatexamen. Jag hinner inte få ut min examen före kompletteringsdatum. Betyder det att jag inte blir antagen?

Du kan bli antagen med villkor att styrka den särskilda behörigheten på högskolenivå vid registreringen på institutionen vid terminsstart.

Du hittar mera info på sidan om behörighet

Skulle det vara så att du inte hinner få ut ditt examensbevis till terminsstarten, kan du begära att få ett intyg från examensavdelningen, där det framgår att du har ansökt om examen. Du måste naturligtvis senare uppvisa examensbeviset ändå – om inte förr så åtminstone när du ansöker om magister-/masterexamen. Om man läst en kandidat i Lund och har sökt till ett magister-/masterprogram i Lund, behövs inget intyg.

Kan jag fortfarande ta ut examen enligt 1993 års examensordning?

Om du avslutade studierna före 1 juli 2007 kan du ansöka om examen enligt 1993 års examensordning tills vidare, det vill säga det finns inget slutdatum i nuläget. Har du däremot studieresultat före och efter 1 juli 2007 som ska ingå i examen är det inte längre möjligt att ta ut examen enligt 1993 års studieordning. Dock kan du bli prövad för en examen enligt 2007 års ordning.

Jag är lärare, men har fortfarande inte tagit ut min examen. Hur gör jag?

Om du påbörjat utbildning som kan leda fram till en examen som är behörighetsgivande för legitimation som lärare, har du rätt att slutföra utbildningen och ansöka om examen till och med den 30 juni 2030. Var du ska ansöka om examen beror på när du avslutade utbildningen. 

Lärarhögskolan tillhörde Lunds universitet till och med den 30 juni 1998, sedan gick den över till Malmö högskola. Om du avslutat din utbildning vid Lärarhögskolan senast den 30 juni 1998 ska du därför ansöka om examen vid Lunds universitet. Om du avslutat din utbildning vid Lärarhögskolan efter detta datum ska du i stället ansöka om examen vid Malmö högskola.

Vad innebär examensceremonierna?

Vissa fakulteter ordnar en examensceremoni för studenter avslutat sin utbildning. Observera att diplomet du får vid denna ceremoni inte är en officiell examen. Kontakta din institution för information om examensceremonin vid din fakultet.

Hur kan jag få mitt examensbevis legaliserat?

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att denna ska uppvisas för en utländsk myndighet kan du kontakta Notarius Publicus (utses i Sverige av Länsstyrelsen) eller Juridiska expeditionen vid Utrikesdepartementet.
Läs mer om UD:s legalisering av värdehandlingar på Regeringskansliets hemsida.

Sidansvarig:

kontaktinformation

Examensavdelningen

examen [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 01 00

Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på google.se

Vänligen boka tid för ditt besök i förväg.

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund


Ansök om examen från LTH

Ansök om examen från Medicinska fakulteten
Ansök om examen från Konsthögskolan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen