Urban Arena Testbeds

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Samverkansinitiativet Urban Arena Testbeds kopplar samman forskning och praktik för att hitta lösningar och identifiera hinder för hållbar stadsutveckling.

I Urban Arena Testbeds deltar forskare från Urban Arena – ett fakultetsöverskridande nätverk vid Lunds universitet med intresse för hållbar stadsutveckling – samt ett antal städer och kommuner med intresse för dessa frågor (samverkanspartners). Vi samverkar också med andra aktörer verksamma inom hållbar stadsutveckling.

Inom Urban Arena Testbeds ordnas evenemang för att sprida kunskap och underlätta samverkan. Tillsammans med våra samverkanspartners – och i dialog med det omgivande samhällets aktörer – utvecklas innovativa och vetenskapligt väl underbyggda svar på aktuella utmaningar inom hållbart stadsbyggande.

På sikt upprättas ett antal pilotprojekt, testbeds, där forskare och aktörer från våra samverkanspartners tillsammans arbetar med att testa idéer och implementera strategier från samverkansinitiativet. Syftet med våra pilotprojekt är även att utveckla format och metoder för praktiknära forskning.

Vänd dig till oss om du har uppslag till projekt och samverkan – eller när du vill ha hjälp med att komma i kontakt med forskare inom hållbar stadsutveckling.

Samverkanspartners

  • Malmö stad
  • Lunds kommun
  • Nordic City Network
  • Trelleborgs kommun

 

Kontaktuppgifter

Catharina Sternudd, projektledare
catharina [dot] sternudd [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

+46 46 222 15 35 , +46 72 550 60 87

Johan Rahm, koordinator Urban arena
johan [dot] rahm [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Ida Sandström, koordinator
Urban arena testbeds
ida [dot] sandstrom [at] arkitektur [dot] lth [dot] se