Så kan framtidens städer bli fossilfria

Vindkraftverk mot blå himmel
Bild: Mostphotos

Hur ska städer lyckas med omställningen till en helt fossilfri energianvändning? Samsø i Danmark och Feldheim i Tyskland är de första samhällena som lyckats. Lundaforskare har studerat hur de gjorde.

Samsø är världens första 100% förnybara energidrivna ö och har blivit utsedd till en av de mest inspirerande exemplen på ett hållbart energisamhälle. Feldheim är den första energisjälvförsörjande byn i Tyskland, med kommunala el- och uppvärmningsnät som levererar helt lokal förnybar energi. Byn framställs som en förbild för små samhällen vad gäller övergången till kolodioxidsnåla energisystem.

Avgörande för att lyckas med omställningen i båda fallen var att låta lokalbefolkningen vara delaktig i förändringen, visar en ny studie i tidskriften Journal of Applied Energy.

– Det var viktigt att hitta rättvisa lösningar för alla medborgare som drabbades antingen negativt eller positivt. Vi upptäckte att hanteringen av övergången måste upplevas som rättvis för att resultaten skulle bedömas som acceptabla, förklarar Henner Busch, forskare inom hållbarhet och en av författarna.

Möter motstånd

För trots att övergången till fossilfria energikällor/koldioxidsnåla energikällor är avgörande för framtiden så möter politiker och tjänstemän ofta motstånd lokalt. 

Forskarna menar att studien ger värdefulla insikter i hur förändringar kan genomföras effektivt på lokal nivå och hur samhällen kan reagera på energiomställningar. Studien visar även vad politiker, projektutvecklare och yrkesverksamma behöver ta hänsyn till vid planering och genomförandet av en sådan övergång. 

– Vi såg att även kontroversiella projekt kan förverkligas om invånarna som utsätts för förändringen och behöver anpassa sig till den nya situationen upplever processen som rättvis och i huvudsak bra för samhället i fråga. För att lyckats med detta krävs det att alla inblandade får tid och utrymme för att diskutera – kommunikationen är avgörande för att lyckas sammanfattar Luis Mundaca, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och huvudförfattare till artikeln.

 

Artikeln ingår i ett temanummer om energirättvisa av tidskriften Journal of Applied Energy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918302848

Forskningen genomfördes av Luis Mundaca, Henner Busch och Sophie Schwer inom ramen för temat Energy Justice vid Pufendorfinstitutet.  


 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.