Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskare granskar klimatpolitiken

Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på lokal nivå. Flera forskare från Lunds universitet och SLU föreslås bli de som granskar kommunens lokala klimatarbete.
cyklist i Lundagård

I januari 2018 bildades det nationella klimatpolitiska rådet – lundaprofessorn Markku Rummukainen är en av ledamöterna.

– Sveriges klimatpolitiska råd ska granska regeringens samlade politik, så att den är förenlig med Sveriges klimatmål, berättar Markku Rummukainen som nu också föreslås få en plats i Lunds kommuns klimatpolitiska råd, tillsammans med flera andra forskare vid universitetet.

Ska granska kommunen

Det lokala rådets uppdrag är att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, och att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. 

Både Sverige och Lunds kommun har hittills minskat utsläppen av växthusgaser mycket tack vare storskaliga system för produktion och distribution av värme, som varit relativt enkla att ställa om. 

– De stora utmaningar vi nu har framför oss handlar om industrin och om transporter, där det behövs investeringar i ny teknik och i infrastruktur. Det krävs också en samhällsutveckling som betonar tillgänglighet framför mobilitet. Vår konsumtion behöver förändras i en cirkulär riktning, så att mindre går till svinn, säger Markku Rummukainen.

Inga utsläpp 2045

Det övergripande målet i det nationella klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Lunds universitet är en av de myndigheter som bidrar med kunskapsunderlag till klimatarbetet. 

– Det finns både kunskap och allt fler lösningar som kan bidra till minskade utsläpp och till klimatanpassning, i Lund, i Sverige och i världen. Den stora utmaningen idag är att skala upp nya lösningar och att göra det nya till norm, säger Markku Rummukainen.

Kategorier

Ledamöter som föreslås till Lunds klimatpolitiska råd:

Ordförande Lena Neij, professor och föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. 

Vice ordförande Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. 

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. 

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet. 

Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning samt Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Markku Rummukainen medverkar också i det nationella klimatpolitiska rådet.

Catharina Sternudd, prefekt, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet. 

Linda Tufvesson, prefekt, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Senaste nyheter

2019-01-16

Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter

Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter
2019-01-14

Nationalekonom med ojämlikhet i fokus får nytt Lundapris i ekonomi

Nationalekonom med ojämlikhet i fokus får nytt Lundapris i ekonomi
2019-01-14

Tung ”bajsmolekyl” kan ge plastflaskan flera liv

Tung ”bajsmolekyl” kan ge plastflaskan flera liv
2019-01-14

Samordnade lösningar på globala miljöutmaningar

Samordnade lösningar på globala miljöutmaningar
2019-01-14

Arrival Day – nu kommer de nya internationella studenterna till Lund

Arrival Day – nu kommer de nya internationella studenterna till Lund

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen