Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterutbildningar inom medicin och vård

Ett plastskelett i förgrunden och en grupp studenter kring ett bord i bakgrunden.

Biomedicin

Utbildningen förbereder dig för en karriär inom medicinsk forskning och utveckling. Du fördjupar din analytiska och kreativa förmåga samtidigt som du tränar praktiska färdigheter i en forskningsintensiv miljö. Beroende på intresseområde kan du genom kursval profilera din utbildning. Majoriteten av studenterna väljer att fortsätta sin utbildning på forskarnivå för att därefter arbeta med biomedicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, huvudområde: Biomedicin (Master of Medical Science (120 credits) major: Biomedicine)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Biomedicin

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Biomedicin på lunduniversity.lu.se

Folkhälsovetenskap

Under utbildningen skaffar du dig färdigheter som krävs för att i ledande ställning kunna arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på internationell och nationell nivå. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och vid Lunds universitet anlägger vi ett globalt perspektiv på ämnet. Alla utbildningsbakgrunder välkomnas.

En masterutbildning i folkhälsovetenskap är ofta ett krav för anställning inom folkhälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, huvudområde: Folkhälsovetenskap (Master of Medical Science (120 credits), major: Public Health).
Ort: Malmö, Clinical Research Center

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Folkhälsovetenskap

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Folkhälsovetenskap på lunduniversity.lu.se

Medicinsk vetenskap

Inom flera olika huvudområden

Programmet är tvärprofessionellt och internationellt, ger ämnesfördjupning och breddar din kunskap. På utbildningen får du ökad kunskap om evidens och erfarenhet av tvärprofessionellt samarbete. I hälso- och sjukvården finns ett behov av personal med kunskap och färdigheter som krävs för kvalificerade arbetsuppgifter som att leda kompetensutveckling, implementering av evidensbaserade åtgärder, verksamhetsförlagd utbildning, handledning med mera.

Huvudområden: arbetsterapi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år på helfart, 4 år på halvfart, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, inom respektive huvudområde
Ort: Lund, Health Sciences Centre

Utbildningsbeskrivningar för masterprogrammet Medicinsk vetenskap

Utbildningsbeskrivningar för masterprogrammet Medicinsk vetenskap på lunduniversity.lu.se

Specialisering för sjuksköterskor

Det finns många program på avancerad nivå för dig som är sjuksköterska. Oavsett vald specialitet kommer du efter utbildningen att vara väl förberedd för att medverka i den moderna hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt. Under utbildningen inhämtar du fördjupad kunskap och färdigheter i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbete. Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens.

Undervisningsspråk: svenska
Examen: Yrkesexamen inom vald inriktning samt Medicine magisterexamen, huvudområde: omvårdnad
Ort: Lund. Även andra orter samt distansundervisning för vissa utbildningar.

Utbildningsbeskrivningar för Specialisering för sjuksköterskor på Medicinska fakultetens webbplats

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen