Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Om stipendiet

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet för vistelse i utlandet, i och utanför EU. Stipendiet administreras av Lunds universitet.

När kan jag söka?

Preliminära datum för kommande ansökningsperiod är 525 april.

Vad kan jag söka?

Kortare mobilitet: 3–7 veckor

Stipendiet på 12 500 kronor för mobilitet utomlands under 37 veckor kan sökas för:

 1. Datainsamling för examensarbete, uppsats eller projektarbete
 2. Praktik, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning
 3. Sommarkurs
 4. Utbytesstudier

Aktivitet 1-2: Aktiviteten kan genomföras under november/december 2018 eller vara planerad för vårterminen 2019. 

Aktivitet 4: Aktivitet kan genomföras under höstterminen 2018 eller vara planerad för vårterminen 2019.

Notera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda och slutrapporterade innan den 31 augusti 2019.

Längre mobilitet: 8 veckor eller längre

Stipendiet på 25 000 kronor för mobilitet utomlands under 8 veckor eller längre kan sökas för:

 1. Datainsamling för examensarbete, uppsats eller projektarbete
 2. Praktik utanför Europa (dvs. utanför EU- och ESS-länder)
 3. Utbytesstudier

Aktivitet 1-2: Aktiviteten kan genomföras under november/december 2018 eller vara planerad för vårterminen 2019.

Aktivitet 3: Aktivitet kan genomföras under höstterminen 2018 eller vara planerad för vårterminen 2019.

Notera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda och slutrapporterade innan den 31 augusti 2019.

Är jag behörig att söka?

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

För att bedömas som behörig krävs att du uppfyller följande:

 • Är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället och under den termin mobiliteten genomförs.
 • Har minst 180 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet.
 • Inte har påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Har goda språkkunskaper i engelska. 

Du bedöms inte som behörig att söka om du:

 • Har tilldelats Crafoordska stiftelsens resestipendium tidigare.
 • Är nominerad för utbytesstudier inom Erasmus+ eller Nordplusprogrammen.
 • Har tilldelats stipendium för Erasmus+ praktik, Minor Filed Studies eller Linnaeus Palme för samma tidsperiod.

Så gör du din ansökan

Ansökan görs online, bilagor laddas upp i ansökan. Inga pappersdokument behövs.
Länken till ansökan hittar du här under pågående ansökningsperiod

Bilagor - klinisk placering, praktik, sommarkurs eller utbytesstudier

För dig som söker stipendium för klinisk placering, praktik, sommarkurs eller utbytesstudier, både för kortare och längre mobilitet, krävs bilagorna nedan.
Notera att samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska.

 1. Projektbeskrivning med en motivation till vad du ska göra utomlands och hur du kommer att dra nytta av dina erfarenheter (ca 1 A4)
 2. Trepartskontrakt eller antagningsbesked
  Ladda ner Three-Party Agreement (pdf)
 3. Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet som en pdf
 4. CV (ca 1 A4)
 5. Kopia av pass

Bilagor - datainsamling

För dig som söker stipendium för datainsamling, både för kortare och längre mobilitet, krävs bilagorna nedan.
Notera att samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska.

 1. Projektbeskrivning som omfattar syfte, frågeställning, metod-reflektion om val av ämne, tidplan för arbetet (både förarbete och praktiskt genomförande), reservplan och alternativupplägg för studie, reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter och eventuell reflektion kring etiska aspekter samt källhänvisning (max 5 sidor).
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare
 4. Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
 5. Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet som en pdf
 6. CV
 7. Kopia av pass

Hur bedöms min ansökan?

Ansökningarna tas emot av Externa relationer som gör en första teknisk granskning.

Stipendieansökningar för klinisk placering, praktik, sommarkurs, utbytesstudier bedöms av respektive fakultet och institution utifrån fakultetens egna urvalskriterier. Beslut fattas av respektive fakultet.

Stipendieansökningar för datainsamling (kortare och längre mobilitet) skickas för bedömning till respektive fakultet och institution.

När får jag besked?

Stipendiebesked skickas till samtliga sökande via mejl i december.

Vad gör Crafoordska stiftelsen?

Här kan du läsa mer om Crafoordska stiftelsens uppdrag och arbete

Sidansvarig:

KONTAKT

Externa relationer
Baiba Thomaeus
crafoord [at] er [dot] lu [dot] se
 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen