Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns information om vad du kan göra om du som student skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier är enligt diskrimineringslagen (2008:567) ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Det kan till exempel handla om att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Vem har ansvar?

Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Det direkta ansvaret är delegerat till fakulteternas dekan och institutionernas prefekter. Därutöver har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö fri från trakasserier för både studenter och anställda.

Om du upplever dig utsatt

Om du är student och upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på Lunds universitet kan du vända dig till prefekten vid institutionen eller annan anställd som du har förtroende för, som har ett ansvar att informera prefekten. Du kan också vända dig till din studentkår för råd och hjälp.

Detta händer när du anmäler

En utredning startar där du får möjlighet att berätta om vad som hänt, vilka som varit inblandade och dina upplevelser.Har du sparat e-postmeddelanden, sms eller annan korrespondens med den du upplever har trakasserat dig kan det läggas till underlag för utredningen. Det är prefekten som ansvarar för att utreda omständigheterna kring trakasserierna och att eventuella åtgärder snabbt vidtas när du som student upplever att du har blivit utsatt.

Utredningens syfte är att reda ut händelseförloppet, men också att konstatera om det inträffade faller inom ramen för diskrimineringslagens definitioner av trakasserier eller sexuella trakasserier.

Prefekten ansvarar för att trakasserierna upphör och ska arbeta för att de inte upprepas.

Ingen vid universitetet, vare sig enskild anställd eller student, får utsätta dig för negativa handlingar på grund av att du har gjort en anmälan.

En student som utsätter annan student eller anställd för trakasserier kan bli föremål för ett disciplinärende.

Läs mer om disciplinärenden

Information finns också på Medarbetarwebben

Anonym anmälan

Om du vill anmäla anonymt så kan du göra det. Prefekten kan arbeta förebyggande och generellt med åtgärder så att liknande händelser inte sker i framtiden.

Detta stöd kan du få

Vänta inte med att söka hjälp. Du som student ska känna dig trygg i att ta kontakt om du upplever dig diskriminerad eller trakasserad. Det absolut viktigaste är att du vet att du alltid har rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig diskriminerad eller trakasserad. Du kan till exempel vända dig till din studentkår, studentombudet, studerandeskyddsombud eller Studenthälsan.

Läs mer om stöd vid problem i din studiesituation

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din prefekt, studentkår, studerandeskyddsombud eller motsvarande inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Studentkårer

Studentombudet

Studerandeskyddsombud

Studenthälsan

Behöver du råd, eller har du frågor kan du också mejla till: likavillkor [at] stu [dot] lu [dot] se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen