Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Lärarintervju – Henrik Hassel

Henrik Hassel Vem är du?
Jag heter Henrik Hassel och arbetar som universitetslektor vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet. Jag har tillsammans med flera av mina kollegor utvecklat ett paket med universitetskurser som riktar sig till yrkesverksamma inom området skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Varför genomför Lunds universitet utbildningssatsningen ”Trygghet, säkerhet och resiliens i det komplexa och föränderinga samhället”?
Vår omvärld blir alltmer komplex och sammankopplad där samhällsförändringar sker allt snabbare. Detta gör att de hot och sårbarheter som finns i samhället också förändras – ibland snabbt. Verksamheter som kan vara väl utformade för att möta dagens utmaningar kan vara mindre lämpade att möta morgondagens hot och sårbarheter, vilket betyder att de måste förändras i takt med att samhället förändras. Det räcker inte med att reagera på samhällsförändringar utan vi måste också ligga steget före och proaktivt anpassa hur vi ska jobba med frågor som rör Trygghet, säkerhet och resiliens i det komplexa och föränderinga samhället.

En central framgångsfaktor för att detta ska vara möjligt är hög kompetensnivå hos de som arbetar med trygghet, säkerhet och resiliens på olika nivåer i det svenska samhället. De som arbetar med frågorna har en variation av bakgrunder vilket är en styrka, men vilket också skapar ett behov av utbildning inom områden som är av gemensamt intresse, oavsett om det handlar om lokal, regional eller nationell nivå samt oavsett vilken del av hotskalan vi pratar om.

Vad skiljer detta kurspaket från de andra kurser som erbjuds yrkesverksamma?
Detta kurspaket skiljer sig en del från många andra kurser och kurspaket som erbjuds. Stort fokus läggs på att kursdeltagarna ska få arbeta med att förstå, nagelfara och föreslå utveckling av den egna verksamheten. Detta sker genom att belysa centrala frågor med hjälp av vetenskaplig litteratur, men också med inspel från andra kursdeltagare och även från lärare. Vi vill använda den samlade kunskapen hos de som läser kurserna, men samtidigt ge möjlighet för kursdeltagarna att ta ett steg tillbaka och reflektera kring om det som görs i och utanför den egna verksamheten verkligen är ändamålsenligt.

I många andra kurser som erbjuds till yrkesverksamma ligger fokus på enskilda metoder och verktyg som kan vara användbara för att lösa vissa problem i praktiken. Detta kurspaket handlar snarare om att kunna tänka kritiskt kring den egna verksamheten – med hjälp av olika perspektiv och med fokus på olika områden som vi tror kan vara av generellt intresse för många som jobbar med trygghet, säkerhet och resiliens.


Varför ska man gå just dessa kurser?
Vi tror att kurserna är lämpliga för alla de som vill ta del av och diskutera viktiga perspektiv för ett framgångsrikt säkerhetsarbete och samtidigt har en vilja att direkt omsätta detta i nya förslag på arbetssätt, analysarbete och planering som bättre kan möta de samhällsutmaningar som finns.

Vem vänder sig satsningen till?
Satsningen riktar sig till en bredd av målgrupper men främst är fokus på personer som verkar inom olika typer av samhällsviktiga verksamheter. Målgrupperna kan verka inom olika delar av hotskalan (från vardagshändelser till extraordinära händelser), på olika nivåer i samhället (lokal, regional och nationell) samt vara involverade i olika delar av en händelses förlopp (förebyggande, respons, återuppbyggande, utvärderande, etc.). Personerna som vi riktar oss till kan exempelvis ha roller såsom säkerhets- eller beredskapssamordnare vid kommuner, regioner eller myndigheter, handläggare för förebyggande eller kris-/olycksförberedande verksamhet eller personer med verksamhets- eller processansvar inom nämnda områden. Med detta breda anslag hoppas vi kunna skapa stort utbyte och lärande mellan kursdeltagarna.

Vad förväntar du/ni er att utbildningarna kan bidra till dels på kort sikt men även på lite längre sikt?
På kort sikt hoppas vi att kurserna kan bidra till en kunskapshöjning hos de individer som läser kurserna. Vi hoppas att kurserna kan skapa kontaktnät mellan den bredd av målgrupper som läser kurserna – och ett kontaktnät som kan fortsätta leva även efter kursen tagit slut. Vi tror det finns mycket lärdomar inom området trygghet, säkerhet och resiliens som är generella och oberoende av de specifika tillämpningsområdena – och sådana kontaktnät kan hjälpa till att sprida sådana lärdomar.

På längre sikt hoppas vi att kursdeltagarna ska gå stärkta ur kurserna och öka chanserna att de kan hitta nya och förbättrade arbetssätt.

Sidansvarig:

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Tfn 046-222 07 07, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se

För kursgenerella frågor vänligen kontakta Jessica Hansson, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se, 046 – 222 73 27

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se eller marcus [dot] abrahamsson [at] risk [dot] lth [dot] se

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen