Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Minor Field Studies

Fältstudier i utvecklingsländer
Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Ansök om MFS-stipendium

5–25 april 2020 – för fältarbete med start ht 2020

Stipendiater kan tidigast påbörja fältperioden två till tre månader efter sista ansökningsdag. Påbörja din ansökan i god tid.

Gå till online-ansökan som är öppen under aktuell ansökningsperiod

Informationsmöte

Nästa möte hålls i anslutning till ansökningsomgången i april. Datum kommer snart.  
Mötet ger dig information om vilka möjligheter som finns genom stipendiet, hur du gör din ansökan och vad du bör tänka på. Du får även träffa en tidigare stipendiat som berättar om sina erfarenheter. 

Vad är MFS?

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor (56+ dagar) med stipendium. Fältarbetet ger möjlighet till att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Din uppsats eller examensarbete skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk (om detta har godkänts av din handledare).  

Vilka länder kan jag åka till?

På Studera.nu hittar du i vilka länder du kan genomföra en Minor Field Study

Stipendiet

Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t.ex. studiemedel från CSN. 

Sidas förberedelsekurs

Studenter som har beviljats MFS-stipendium deltar, innan avresa, i en obligatorisk förberedelsekurs av Sida Partnership Forums i Härnösand. Kursen tar upp svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet. Kursen ges under ett begränsat antal tillfällen per termin.

Hitta datum för kurstillfälle på mfskurs.utbyten.se

En komplett ansökan

För att ansöka ska du ha en idé om vad du vill göra och därefter i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. I din online-ansökan laddar du upp följande bilagor på engelska:

 1. Projektbeskrivning
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare
 4. Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
 5. Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet
 6. CV
 7. Kopia av pass

Läs den fullständiga beskrivningen av bilagorna som krävs för en komplett ansökan

Är jag behörig att söka?

MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

För att bedömas som behörig krävs att du uppfyller följande:

 • Är registrerad student vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller har beviljat studieuppehåll från din fakultet samt är registrerad på uppsatskurs vid Lunds universitet under fältperioden.
 • Har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Har goda språkkunskaper i engelska och svenska. Om värdlandets språk är franska, spanska eller portugisiska och du planerar att skriva ditt examensarbete på något av dessa språk ska du ha studerat minst steg 3 på gymnasiet eller motsvarande. 
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med PUT. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Har inte tidigare tilldelats ett SIDA-stipendium för liknande studie eller tjänst i fält. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder.
 • Genomför fältstudien som en del av ett examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid Lunds universitet.

Lunds universitet tar inte längre emot ansökningar från andra lärosäten. 

Bedömning av ansökan och besked om nominering

Ansökan med bilagor ska vara komplett och på god engelska, inkompletta ansökningar behandlas inte. Ansökningarna tas emot av Externa relationer som gör en första teknisk granskning. Därefter skickas de för bedömning till respektive fakultet och institution. Utifrån fakulteternas/institutionernas och i enlighet med Universitets- och högskolerådets ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en universitetsgemensam bedömningskommitté bestående av ca 4–6 personer som beslutar om stipendietilldelning. 

Besked skickas till samtliga sökande per e-post cirka fem veckor efter sista ansökningsdag. Om du får ett erbjudande men inte svarar betraktas det som ett nej.

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen