Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fusk på Högskoleprovet – det här gäller vid Lunds universitet

Den 17 januari meddelade Norrköpings tingsrätt dom i ett omfattande mål avseende fusk på högskoleprovet. Rättegången och dess konsekvenser har fått stor uppmärksamhet.

Högskoleprovet är gemensamt för alla högskolor i Sverige och det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. Har den som gjort provet fuskat, kan UHR underkänna resultatet.

UHR går nu igenom det material som blivit tillgängligt efter rättegången och meddelar löpande beslut till de universitet och högskolor som har antagit studenter på felaktiga grunder. UHR har meddelat att det i materialet som blivit tillgängligt efter rättegången finns studenter som är antagna vid Lunds universitet.

Så agerar Lunds universitet

Vid Lunds universitet är det Antagningsnämnden som beslutar om individärenden vid antagning. Vid nämndens ordinarie sammanträde den 6 mars förelåg sju ärenden där UHR informerat universitetet om att rådet återkallat resultat från högskoleprovet på grund av fusk.

Antagningsnämnden kunde i samtliga fall konstatera att antagning inte kunnat ske till de aktuella utbildningarna utan de nu återkallade högskoleprovsresultaten. Antagningsbesluten hade därmed fattats på felaktiga grunder.

Nämnden beslutade därför att återkalla de sju antagningarna. Fyra ärenden berörde juristprogrammet och vardera ett läkarprogrammet, psykologprogrammet och systemvetenskapligt kandidatprogram.

Personerna vars antagningar nu blivit återkallade, har alla getts möjlighet att yttra sig över universitetets material i saken och blivit informerade om de möjligheter till stöd som erbjuds av Studentombudet och av Studenthälsan.

Var och en kommer att underrättas individuellt; besluten kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor, därefter vinner de laga kraft. Det innebär att studenten inte får fortsätta den utbildning som hon eller han felaktigt har antagits till.

Berörda institutioner har blivit informerade. Under våren har ytterligare ärenden aktualiserats från Universitets- och högskolerådets sida. Antagningsnämnden behandlar dessa när UHR:s beslut vunnit laga kraft.

Det ingår inte i Antagningsnämndens uppdrag att avgöra vad som händer med betyg som tagits inom ramarna för en utbildning där antagningsbeslut återtagits.

 

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Per Nilsén
Ordförande i Antagningsnämnden

E-post: per [dot] nilsen [at] jur [dot] lu [dot] se
Telefon:+46 46 222 10 42

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen