Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Initiativ för nyanlända akademiker

Just nu lever fler än någonsin på flykt, och Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande.
För Lunds universitet är det en självklarhet att på olika sätt bidra till integrationen och etableringen av alla dem som nu kommer hit.

undervisning vid datorer
Kursdeltagare på MatchIT – utbildning för nyanlända. Foto: Johan Bävman.
Inom projektet Nyanlända akademiker arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.


Vi erbjuder dels kompletterande utbildningar för nyanlända med en redan påbörjad eller avslutad examen, dels vidareutbildning av skolpersonal så att de står rustade inför kommande utmaningar:

 

Snabbutbildning för läkare  

Tjugo utomeuropeiska läkare ska läsa in läkarprogrammets elva terminer under ett halvår i Lund. Upplägget innebär självstudier med handledning från läkarstudenter och lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Artiklar på universitetets nyhetswebb:

Kompletterande utbildningar

Lunds universitet har i uppdrag från utbildningsdepartementet att anordna kompletterande utbildningar som vänder sig till personer med avslutad utländsk utbildning inom följande yrkeskategorier:

  • ekonomer
  • systemvetare
  • läkare
  • psykologer

Utbildningar för ekonomer, systemvetare och psykologer startar på hösten. Utbildning för läkare startar varje ny vårtermin.

 

Projektet NYAK – Nyanlända akademiker

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder vi informationsträffar och vägledningshjälp.

Träffarna riktar sig till nyanlända med avslutad gymnasieutbildning och kommer att hållas vid ett flertal tillfällen under året.

 

Utbildningar för skolpersonal

I samarbete med Skolverket erbjuder Lunds universitet vidareutbildning för team bestående av olika yrkesroller inom skolan.

Utbildningarna Nyanländas lärande och Undervisa nyanlända elever ges båda på distans genom Lund University Commissioned Education.

Se kursbeskrivningar i distansutbildningsverktyget Luvit:

Utbildning i svenska som andraspråk

Inom ramen för Lärarlyftet II ger Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet kompetensutveckling till dem som undervisar i svenska som andraspråk för invandrare utan att vara ämnesbehöriga.

Scholars at Risk

Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk, en internationell organisation som arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt främja akademisk frihet.

Praktikplatser för nyanlända

Lunds universitet fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande. Uppdraget pågår fram till 2018.

Projekt Stärka språket

I samarbete med Folkuniversitetet erbjuder Lunds universitet stöttande mentorer för nyanlända ungdomar enligt tanken om samverkansinlärning (SI). Projektet sponsras av Birgit Rausing Language Programme.

 

MatchIT

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Sara Virkelyst
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 09 39

Katarina Larsdotter Wendel
Studie- och karriärvägledare
katarina [dot] larsdotter_wendel [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 05 09

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen