Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Medicin & hälsa

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education
Det finns bred kompetens på Lunds universitet inom området medicin & hälsa och denna kompetens kan erbjudas som vidareutbildning till personal på alla nivåer. Det är kompetensutveckling av allmän och kompletterande karaktär samt högt specialiserade kurser inriktade på en specifik profession. Ta del av vårt utbud!

Medicin & hälsa

Välkommen att kontakta oss

Förutom att erbjuda öppna utbildningar, enligt de flesta nedan, skräddarsyr vi forskningsbaserade utbildningar utifrån din organisations behov. Välkommen att kontakta Camilla Björklund, kundansvarig på området Medicin & hälsa. Telefon: 046-222 71 61. E-post: camilla [dot] bjorklund [at] education [dot] lu [dot] se

Image for the course

Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Image for the course

Arytmimekanismer samt elektrofysiologisk utredning och behandling av takyarytmier

Utredning och behandling av arytmier är en subspecialitet inom kardiologi, och kunskap om hjärtats elektrofysiologi är grunden till förståelse av arytmimekanismer. Utbildningen sker i samarbete med Arytmikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, och målsättningen är att bygga en grund för kliniskt arbete inom området.

Image for the course

Barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (A)

Genom fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper ämnar kursen att kompetensutveckla specialistsjuksköterskor inom barnintensivvård.

Image for the course

Barnkirurgisk omvårdnad

Kursen fokuserar på barn- och familjecentrerad vård vid olika barnkirurgiska tillstånd. Stor vikt kommer att läggas på pre- och postoperativ omvårdnad samt uppföljning. 

Image for the course

Certifierad utbildare i FUNCA

Funca är ett digitalt arbetsverktyg för personal som arbetar med vuxna personer inom LSS, personkrets 1 och 2. Verktyget ger stöd i att kartlägga och minska förekomst och allvarlighetsgrad av utmanande beteende, tvångs- och begränsningsåtgärder, samt användning av läkemedel. 

Image for the course

Clinical Trials towards P3 Medicine - Focus Metabolic Diseases

A new course in clinical trials towards P3 medicine with focus on metabolic diseases.

Image for the course

Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer, 30 hp

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom urologisk vård.

Image for the course

Familjeterapi vid ätstörning

Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

Image for the course

Gipstekniker, 22,5hp

Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

Image for the course

Handkirurgi och dess specifika omvårdnad, 7,5 hp

Kursen ges till sjuksköterskor och undersköterskor inom handkirurgisk verksamhet och fördjupar kunskaper om handkirurgisk anatomi, sjukdomar, diagnoser och dess specifika omvårdnad.

Image for the course

Infektionssjukvård för sjuksköterskor, 15 hp

Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Image for the course

Inför Kunskapsprovet för läkare

Förberedande insats inför Kunskapsprovet för läkare utbildad utanför EU / ESS - Unik möjlighet för dig som är läkare och som under våren 2019 planerar att genomföra Socialstyrelsens Kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara Kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom skånsk sjukvård.

Image for the course

IPS Handledning av praktiken 7,5 hp

Deltagarna får verktyg för att kunna handleda arbetsspecialister enligt Individual Placement and Support (IPS). Kursen är en fortsättning på IPS del I.

Image for the course

Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

Image for the course

Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

Image for the course

Neurosjukvård

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

Image for the course

Njurmedicin

Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

Image for the course

Ortopedisk vård och rehabilitering, 15 hp (A)

Kursen ger fördjupade kunskaper inom ortopediska sjukdomar, vård och rehabilitering. Målgrupp är sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Image for the course

Pacemakerbehandling 15 hp

I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

Image for the course

Parkinsons sjukdom, 7,5 hp

Kursens ges av Institutionen för Hälsovetenskaper i samarbete med Parkinsonakademien och syftar till att ge deltagaren en fördjupad kunskap inom Parkinsons sjukdom.

Image for the course

Prekonceptionell hälsa och rådgivning

Kvinnor och mäns levnadsvanor inför graviditet påverkar fostret och det blivande barnets hälsa, och behovet av fortbildning bland personal som möter människor i reproduktiv ålder är omfattande och angeläget. Denna kurs är den första i Sverige inom prekonceptionell hälsa, vilket gör den unik i sitt slag.

Image for the course

Rehabilitation in Hand Surgery

A course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area, and on current research and development within the field.

Image for the course

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

Image for the course

Reumatologi

Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. Inom specialiteten är det också önskvärt med sjuksköterskeledd vård i större omfattning och det finns därför ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Därför arrangerar Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Reumatologisk sjukvård.

Image for the course

Vardag i balans

Två dagars kurs för arbetsterapeuter som fokuserar på ett nytt rehabiliteringskoncept: Livsinterventionen Vardag i balans, ViB.

Image for the course

Vardag i balans (ViB)

Personer med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp i samhället och effektiva rehabiliterings­ former är efterfrågade. Den här kursen är en vidare utbildning för arbetsterapeuter. 

Image for the course

Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

An international, case-oriented course for physicians in need of further training in Von Willebrand Disease.

Image for the course

Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet, 7,5 hp

Kursens syftar till att deltagarna ska kunna arbeta med specialmottagning inom primärvård, speciallistklinik på sjukhus och/eller arbeta på samhällsnivå med tvärprofessionell samverkan.

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen