Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Ledarskap, arbetsmiljö & juridik

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education
Stress och ohälsa, psykosocial och fysisk arbetsmiljö, digitalisering, medarbetares värdegrund och olika behov ställer krav på att kunna leda i förändring och anpassa ledarskap efter olika situationer. Med tillgång till de senaste forskningsresultaten, tvärvetenskaplighet och nätverk tar vi fram kompetensutvecklande utbildningar för dig som är yrkesverksam och vill fortbildas på området.

Ledarskap, arbetsmiljö och juridik

Välkommen att kontakta oss

Förutom att erbjuda öppna utbildningar, enligt de flesta nedan, skräddarsyr vi forskningsbaserade utbildningar utifrån din organisations behov. Välkommen att kontakta Camilla Björklund, kundansvarig på området Ledarskap, arbetsmiljö & juridik. Telefon: 046-222 71 61. E-post: camilla [dot] bjorklund [at] education [dot] lu [dot] se

Image for the course

A CEO's Guide to Building Brand Equity Online

As a business leader, you know the value of a strong brand image and understand the power of the internet in shaping that image among your buyers. But how, exactly, are strong brands built online today and how well is your company doing in that regard?

Image for the course

Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef, 7,5hp

Detta program är speciellt framtaget för att ge dig som CIO/IT-chef verktygen och språket för att förankra betydelsen av IT inom övriga delar av verksamheten. 

Image for the course

Affärsmannaskap, 7,5hp

Utbildningen är speciellt framtagen för entreprenörer och naturvetare i strategiska positioner för att komplettera de naturvetenskapliga utbildningarna med ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé.

Image for the course

Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan?

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Denna kurs behandlar de nya gränserna i arbetslivet.

Image for the course

Arbetsrätt, 15hp

Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Image for the course

Design Thinking for Strategic Innovation Leadership

Design thinking for Strategic Innovation Leadership is focused on the connection between leadership and a strong capability to innovate, in fostering an organization with the ability to meet demanding and sometimes conflicting needs from existing and potential customers, in industries facing fierce competition.

Image for the course

Developing Digital Strategy to Drive International Growth

This two-day course at Lund University is designed to help mid-sized international companies compete more effectively online.

Image for the course

Education Management, Capacity Building for University Professionals

This course offers professionals within higher education to take part of the latest research from global trends to the implications of the learning process through a 3-4 week training programme at Lund University.

Image for the course

Employer Branding Online: How to Digitally Develop and Manage Strong Corporate Brands

Often called the marriage of HR and Marketing, Employer Branding provides HR Departments a distinct advantage in recruiting top talent. How can a company create the type of corporate brand that appeals to prospective employees today?

Image for the course

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

Image for the course

Hållbarhet från ett Finansmarknadsperspektiv (Sustainability from a Financial Market Perspective)

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

Image for the course

Hållbarhet och Riskhantering (Sustainability Risk Management)

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

Image for the course

Hållbarhetsrapportering och bestyrkande (Sustainability and Assurance)

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

Image for the course

Hållbarhetsstyrning (Sustainability Governance)

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

Image for the course

Intressentengagemang och Väsentlighetsanalys (Stakeholder Engagement and Materiality Analysis)

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

Image for the course

Juridisk introduktionskurs, 15 hp

Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

Image for the course

Ledarskap i förändring

Kursen belyser ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation.

Image for the course

Straff- och processrätt 15hp

Kursen syftar bland annat till att ge dig en helhetsbild av brottsligheten, den allmänna processen i brottmål och den allmänna civilprocessen inklusive alternativa former för tvistlösning. 

Image for the course

Summer Academy for Young Professionals

The Summer Academy for Young Professionals (SAYP) is a training programme for young professionals from the Baltic Sea Region and the EU Eastern Partnership and Western Balkans. The programmes are sponsored by the Swedish Institute and within SAYP, Lund University is organising two thematic modules, one focusing on human rights and decentralisation within public administration (Baltic Sea Region/EU Eastern Partnership) and the other on innovation ecosystems and entrepreneurship (Western Balkans).

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen