Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Råd och nätverk

För att ge ökat utrymme för diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden har rektor inrättat fyra rådgivande grupperingar:

Rektor bjuder också regelbundet in representanter från det regionala näringslivet till överläggningar inom ramen för Näringslivsforum med syftet att identifiera framtida utvecklingsområden.
 

Kulturrådet

Kulturrådet är med sin sammansättning av externa ledamöter en initierad diskussionspart och rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan.

Syftet är att förvalta och utveckla universitetets kulturella kapital för att stärka kulturlivet och berörda verksamheter inom universitetet.

Rådet bidrar också till att synliggöra universitetets roll för kulturen och kulturens vikt i samhällsbyggandet.

 • Elisabeth Alsheimer, intendent, Konstakademien
 • Patrick Amsellem, museichef, Skissernas museum
 • Annika Eklund, kulturchef, Lunds kommun
 • Ingrid Elam, dekan, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
 • Jesper Larsson, VD Malmö Live
 • Martin Martinsson, VD, Musik i Syd
 • Sune Nordgren, curator, Kivik Art Centre
 • Kerstin Hesslefors Persson, författare och präst
 • Daniel Sandström, litterär chef, Albert Bonniers förlag
 • Mats Svegfors, tidigare radiochef
 • Per Svensson, journalist, Sydsvenskan
 • Jayne Svenungsson, professor och ledamot i Svenska Akademien
 • Lina Wolff, författare

Kontaktperson: torun [dot] forslid [at] rektor [dot] lu [dot] se
 

Etikrådet

Rådet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Etikrådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

 • Bo Ahrén, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Fredrik Andersson, dekan, Ekonomihögskolan
 • Ann-Katrin Bäcklund, avdelningsföreståndare, Pufendorfinstitutet
 • Anders Ekbom, seniorprofessor, Karolinska institutet
 • Ulf Ellervik, professor, Kemiska institutionen
 • Johanna Gustavsson Lundberg, universitetslektor,
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • Lena Halldenius, professor, Historiska institutionen
 • Mats Johansson, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Titti Mattsson, professor, Juridiska institutionen
 • Anna Meeuwisse, professor, Socialhögskolan
 • Björn Petersson, docent, Filosofiska institutionen

Kontaktperson: magnus [dot] gudmundsson [at] fs [dot] lu [dot] se
 

Internationella rådet

Rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor.

 • Sylvia Schwaag Serger, prorektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Maria Björkqvist, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Emily Boyd, föreståndare LUCSUS, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Samuel Byrskog, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Kristina Eneroth, prorektor, Ekonomihögskolan
 • Lena Eskilsson, prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sven Lidin, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Anna Lyrevik, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Mia Rönnmar, dekan, Juridiska fakulteten
 • Martin Tunér, vicedekan, Lunds tekniska högskola
 • Oskar Johansson, studentrepresentant
 • Carolina Koronen, studentrepresentant

Kontaktperson: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se
 

Samverkansrådet

Rådet är ett forum för att gemensamt kunna identifiera, prioritera och utveckla samverkansfrågor och fakultetsöverskridande samarbetsfrågor.

Målet är att förenkla förankrings- och prioriteringsprocesserna samt öka möjligheterna till synergieffekter mellan fakulteternas verksamhetsområden.

 • Bo Ahrén, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Roland Andersson, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Mats Benner, vicerektor, Ekonomihögskolan
 • Christofer Edling, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Charlotta Johnsson, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • Sven Lidin, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Anna Lyrevik, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Lena Neij, föreståndare, Internationella miljöinstitutet, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Annika Olsson, rektor, Campus Helsingborg
 • Johannes Persson, dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Marjolein Thunnissen, life science director, MAX IV
 • Mia Rönnmar, dekan, Juridiska fakulteten
 • studentrepresentant

Kontaktperson: lisa [dot] thelin [at] fsi [dot] lu [dot] se

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Lunds universitet
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen