Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitet följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

  Regeringsbeslut 2020-05-29 om campusförlagd utbildning

  Regeringen har beslutat att universitet och högskolor ges möjlighet att öppna igen för campusförlagd utbildning från och med den 15 juni.

  – Nu kan studenter, universitet och högskolor förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

  Men fortfarande gäller att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer ska följas.

  Beslut om vad detta innebär för Lunds universitet kommer under vecka 24.


  Information för studenter, medarbetare och chefer

  Lunds universitets beslut med anledning av coronaviruset

  Uppdaterat 2020-05-05

  Fakulteterna ges rätt att besluta om förlängd vårtermin

  Universitetet beslutar att ge fakultetsstyrelserna rätt att besluta om förlängning av vårterminen, i den mån det är nödvändigt för att slutföra respektive utbildning. Förlängning är möjlig som längst till och med 30 augusti 2020, dagen innan höstterminen börjar. (Beslut från 2020-04-08)

  Undervisning och examination på distans

  Tills vidare genomförs undervisning och bedömning av studenternas prestationer på distans om inte synnerliga skäl föreligger. Rektor delegerar till dekan för respektive fakultet att besluta om synnerliga skäl föreligger i enskilda fall. I övrigt bedrivs verksamheten som tidigare, med några undantag – se nedan.

  Medarbetare bör jobba hemifrån, om möjlighet finns

  Medarbetare bör arbeta hemifrån om närmaste chef bedömer att det är möjligt, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

  Sammankomster genomförs digitalt

  Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska så långt det är möjligt genomföras på distans. I de fall fysiska sammankomster genomförs, ska rekommendationer för att minska smittspridning följas. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare.
  Se information om riskbedömning vid sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Tillåtet att ändra i kurs- och utbildningsplaner för VT-20

  Universitetet har beslutat att tillåta ändring av kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2020 när det gäller övergång till digital examinering och undervisning.  Detta gäller förutsatt att det är möjligt med bibehållen kvalitet. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras och skälen för ändring ska anges.

  Inrikes tjänsteresor – endast nödvändiga beviljas

  Endast nödvändiga inrikes tjänsteresor är tillåtna. Vad som är nödvändiga resor bedöms i samråd med närmaste chef. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter följas.

  Inga utlandsförlagda moment i utbildningarna under våren

  Alla utlandsförlagda och ej påbörjade utbildningsmoment ställs in till och med den 30 juni. Detta gäller även för ej påbörjad utbildning för inkommande internationella studenter.

  Inga utrikes tjänsteresor

  Tills vidare beviljas inga utrikes tjänsteresor. Detta gäller även resor inom ramen för utbildning. Detta gäller så länge UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

  Internationella besök ställs in

  Alla internationella besök ska ställas in tills vidare.

  Formella beslutsdokument

  Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

  Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


   Universitetets krisledningsgrupp

   Universitetets krisledningsgrupp träffas dagligen för att hantera de övergripande frågorna som kommer upp i samband med konsekvenserna av virusets utbrott. Gruppen bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan samt bereder beslut relaterade till corona.

   Sidansvarig:

   Kontakt

   För studenter
   Studenter ska i första hand vända sig till utbildningsansvarig med frågor. Vid behov kan man även kontakta: studentreception [at] lu [dot] se
    

   För medarbetare, samt övriga
   Medarbetare vänder sig i första hand till sin närmaste chef. Övriga frågor hänvisas till: corona [at] lu [dot] se
    

   Box 117, 221 00 LUND
   Telefon 046-222 00 00 (växel)
   Telefax 046-222 47 20
   lu [at] lu [dot] se

   Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
   Organisationsnummer: 202100-3211
   Om webbplatsen