Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nätverk

League of European Research Universities – LERU

Lunds universitet är medlem i LERU  –  en organisation bestående av 21 framstående forskningsuniversitet i Europa. LERU grundades 2002 av några av Europas främsta universitet, bland annat universiteten i

 • Cambridge
 • Oxford
 • Helsingfors och
 • Heidelberg.

LERUs medlemsuniversitet

Syftet med LERU är att stärka europeisk forskning, utbildning och innovation samt att utveckla bästa praxis genom utbyte av erfarenheter. Detta sker främst genom lobbyverksamhet gentemot EU-kommissionen.

Ett medlemskap i LERU kräver en särskild inbjudan. Kriterier för medlemskap är kollegialt granskad vetenskaplig forskning av hög kvalitet (så kallad peer-recognised academic excellence) och att man är ett fullskaligt universitet, det vill säga omfattar flera forskningsdiscipliner.

Lunds universitet blev invalt 2004.
 

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 25 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 16 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration.

Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

 

Baltic University Programme

Baltic University Programme (BUP) är ett nätverk av cirka 225 universitet och andra institutioner inom högre utbildning i hela Östersjöregionen.

Nätverket fokuserar på frågor om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Syftet är att stödja den nyckelroll som universiteten spelar i en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling. Detta uppnås genom utformning av universitetskurser och medverkan i projekt i samarbete med myndigheter, kommuner och övriga.

Nätverket koordineras av Baltic University Programme Secretariat.

Baltic University Programmes webbplats
 

Nordlys

Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk inom Nordplusprogrammet där 36 universitet i Norden deltar.

Nordlys vänder sig till studenter och lärare som vill studera eller verka inom ämnesområden där den egna institutionen inte har nätverk/avtal med universitet inom de övriga nordiska länderna.

Nordlys webbplats
 

Scholars at Risk

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot hotade akademiker.

Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 250 medlemmar i 30 länder, som arbetar för att stödja hotade akademiker och främja global akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat en föreläsning på temat hotade akademiker, och deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också i uppbyggnaden av ett svenskt nätverk samt fungerar som stöd för nya svenska medlemsuniversitet.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats
 

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika.

Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. Detta sker genom bland annat en årlig konferens, finansiering av mobilitet för MSc-studenter från södra Afrika, och genom ”seed-funding” för forskningssamarbete. SANORD koordineras från sekretariatet vid University of the Western Cape, Sydafrika.

Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Malawi
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

SANORD-konferens 15–17 augusti 2018

SANORDs nästa konferens kommer att äga rum vid University of Jyväskylä, Finland, 15–17 augusti 2018. Anmälan av presentationer, workshops eller så kallade special interest groups är öppen (se länk nedan) till 18 februari.

Anmälan av presentationer, workshops, special interest groups på University of Jyväskyläs webbplats

SANORD:s webbplats

Swedish South Asian Studies Network – SASNET

SASNET är en tvärvetenskaplig plattform för forskning, utbildning och information om Sydasien, med uppdrag att stimulera svenska forskare att samarbeta med forskare både i Sydasien och globalt.

SASNET finansieras av Lunds universitet men är en resurs för forskare och studenter även vid andra lärosäten i Sverige och Norden.

SASNET:s webbplats

Utrecht-nätverket

Utrechtnätverket är ett europeiskt nätverk som består av 31 universitet i 28 länder. Syftet med nätverket är att:

 • uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten
 • skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration
 • underlätta informationsutbyte, spridning av best practices och expertkunskap.

Nätverket omfattar

 • främst studentutbyte, men också
 • personalutbyte,
 • internationalisering av kursplaner,
 • gemensamma kurser,
 • dubbla examina och
 • gemensamma doktorsexamina (joint doctorates) samt
 • sommarskolor.

Utrechtnätverkets webbplats

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Baltic University Programme
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

LERU
Cecilia Gagné
Cecilia [dot] Gagne [at] fs [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 32

Nordlys
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

SANORD och Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42

SASNET
sasnet [at] sasnet [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 73 40

Universitas 21
Richard Stenelo
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se


Telefon:
046-222 14 66

Utrechtnätverket
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen