Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Psykologi

Psykologin studerar i första hand hur vi människor upplever saker och ting och hur vi tänker, reagerar och beter oss i olika sammanhang. Ett ämne som självklart berör oss alla. Psykologisk kunskap är därför viktig inom alla områden där man har med människor att göra. Ämnet är mycket brett och har beröringspunkter med andra ämnen inom såväl samhällsvetenskap och humaniora som naturvetenskap, medicin och teknik. Som exempel på ämnets bredd kan en mängd olika områden nämnas såsom: individens välmående på arbetsplatsen, personal- och organisationsutveckling, minne och varseblivning, hur man medvetet eller omedvetet anpassar sig till händelser av olika slag, försvar mot ångest, den fysiska och sociala miljön, hjärnfunktioner som ligger bakom vårt tänkande och våra upplevelser, åldrande och anpassning, barns utveckling etc. Psykologin har utvecklat ett stort antal teorier (förklaringsmodeller) och metoder som gör det möjligt att vetenskapligt beskriva, mäta, tolka och förutsäga mänskligt upplevande och beteende. Metodfrågorna ägnas stor uppmärksamhet inom psykologin.

Kurserna på grundnivån ges på helfart (30 hp) eller halvfart (15 hp). Det är alltid schemamässigt möjligt att läsa två valfria halvfartskurser samtidigt. Du är alltid välkommen att boka tid hos institutionens studievägledare för att diskutera och planera en för dig lämplig studieväg.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen