Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genusvetenskap

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där kön är i fokus på olika sätt, som sociala relationer, som kulturella symboler, som del av våra identiteter.

Genusvetare intresserar sig för makt, resursfördelning och ojämlikhet i dagens och gårdagens samhälle, globalt och lokalt, i till exempel reklam, klassrum och politiken. Genusvetenskapen söker förklaringar till människors handlingar och till förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön.

Idag är genusvetenskap ett samlingsbegrepp för ett brett forskningsfält med varierande inriktningar och teoretiska perspektiv. Nyare maskulinitets-, postkolonial- och queerforskning, samt studier i hur genus interagerar med klass, etnicitet och sexualitet är alla centrala delar av genusvetenskapen.

Du som student kan läsa genusvetenskap på grundnivå upp till 90 högskolepoäng och genusvetenskap kan vara ditt huvudområde i en filosofie kandidatexamen (180 hp). Efter slutförd kandidatexamen kan du läsa genusvetenskap på avancerad nivå. Detta kan leda fram till en filosofie magisterexamen eller en mastersexamen.

Utöver 1-90hp genusvetenskap ger vi kurserna Arbetslivspraktik (30hp) och Genus och rätt (30hp), båda kräver att du läst genusvetenskap tidigare.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen