Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Nonfigurativ målning i rosa och rött

Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng2 årMasterexamen
Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genus-intresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa.

Programmet erbjuder dig fördjupning och teoretiska verktyg för att förstå människors villkor i förhållande till politiskt aktörskap, hälsa, arbete, resurser och boendeförhållanden som genomgår stora förändringar och som behöver förstås utifrån en intersektionell analys som omfattar kön, klass, nationalitet och processer av rasifiering och andrafiering. Du rustas för att ta dig an dessa brännande frågor analytiskt men också i praktiskt arbete i organisationer inom de fält som berörs. Programmet har som mål att förbereda dig för arbete med genusfrågor på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan i civila samhället, näringslivet samt kommunala och statliga institutioner.

Inom programmet får du möjlighet att profilera din utbildning inom ett av en rad ämnesområden, exempelvis folkhälsovetenskap, socialt arbete, utvecklingsstudier, asienstudier eller mellanösternstudier för att utveckla en spetskompetens inom programmets tematik och därigenom förbereda dig för olika delar av arbetsmarknaden. Du kan också välja att göra arbetslivspraktik eller åka på utbytesstudier.

 

 

Kontakt

El Häkkinen
Studievägledare
+ 46 46 222 08 01
el [dot] hakkinen [at] genus [dot] lu [dot] se

Studenten Violeta och programansvarig Maja berättar om hur det är att läsa masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa.


Programmets innehåll

Termin 1

  • Genus i en global värld, 7,5 hp
  • Genus och nation i Europa, 7,5 hp
  • Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp

Termin 2

  • Globala processer, lokala förändringar: Arbete och ekonomi, 7,5 hp
  • Globala processer, lokala förändringar: Ojämlikhet, hälsa och samlevnad, 7,5 hp
  • Feministiska metodologier, 7,5 hp
  • Globala processer, lokala förändringar: kultur, 7,5 hp

Termin 3

Välj mellan:

  • Valbara kurser inom programmets spår
  • Arbetslivspraktik
  • Utbytesstudier.

Termin 4

Examensarbete, 30 hp


Läs mer om kursernas innehåll på institutionens webbplats

Kortfakta

Studiestart:
Höst

Studieort:
Lund

Språk:
Utbildningen ges på svenska, men enstaka kurser inom programmet kan ges på engelska.

Examen: Filosofie masterexamen

Huvudområde: Genusvetenskap

Du hittar mer detaljer om utbildningen på institutionens hemsida

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

minst en kandidatexamen inom något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde innehållande examensarbete med ett genusvetenskapligt tema och/eller baserat på feministisk teori eller motsvarande. Engelska 6/B samt Svenska 3/B eller motsvarande.

Urval

baseras på betyg i kandidatuppsats och övriga kurser i kandidatexamen.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

31 augusti 2020 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram är 220 000 SEK.

Karriär

Pil målad på röd trävägg. Foto: Unsplash

Framtidsspåret

Under programmet anordnar vi Framtidsspåret, en arbetslivsorienterande seminarie- och workshopserie där du får möjlighet att reflektera, utveckla och inspireras kring möjliga vägar in och vidare ut i arbetslivet. Framtidsspåret innehåller en inspirationsdel och en verktygsdel. I inspirationsdelen får du träffa människor som jobbar inom spännande områden relaterade till utbildningen. De ger dig en inblick i vägväl, strategier och erfarenheter från arbetslivet. I verktygsdelen fokuserar vi på att planera, reflektera och förbereda dig för att söka praktikplatser och jobb. Vi tränar på att skriva texter och göra presentationer i olika genrer, undersöker olika sätt att söka jobb och vilka branscher och yrkestitlar som kan vara relevanta för dig och planerar för ditt framtida arbetsliv.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen