Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Våra tematiska samverkansinitiativ

En av universitetets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med detta krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.

illustration: jordglob i grönska

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden.

Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Hittills har vi startat sex samverkansinitiativ:

Klimatomställningens berättelser

För att åstadkomma de politiska, ekonomiska och kulturella reaktioner som krävs för nödvändiga klimatförändringar i världen behövs berättelser och föreställningar om klimatet och hur vi kan forma framtiden med våra handlingar.

Syftet med samarbetet är att skapa en plattform för dessa berättelser bland forskare och olika typer av utövare och experter.

Samverkanspartners:

 • Malmö museer
 • Trivector Traffic AB
 • Anagram
 • WWF
 • Jordbruksverket
 • Universitet i Nederländerna, Australien och Storbritannien
 • med flera

Koordinator:
Docent Johannes Stripple
Statsvetenskapliga institutionen
Telefon 046-222 04 88
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

 

LU Water

Dagens utmaningar, med både ökad brist och ökat överflöd av vatten, förändrar förutsättningarna på många områden, exempelvis för tillverknings- och tjänsteindustri, hälsovård, livsmedelsindustri samt samhällsskydd och beredskap.

Med LU Water vill vi skapa en tydlig kontaktyta mellan våra 150 vattenforskare och externa intressenter.

Samverkanspartners:

 • IKEA
 • Sweden Water Research
 • WIN water
 • Region Skåne
 • med flera

Koordinator:
Professor Kenneth M Persson
Avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH
Telefon 046-222 94 70
kenneth_m [dot] persson [at] tvrl [dot] lth [dot] se

LU Waters webbplats

 

Cirkulär biobaserad ekonomi

Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, är viktigt för framtiden!

Syftet med detta samarbete är att stärka Lunds universitets interna och externa samverkan inom området cirkulär biobaserad ekonomi.

Vi driver här en aktiv samverkansplattform med bland annat frukostseminarier och koordinering av gemensamma projekt. Universitetet representeras av forskare från teknisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet.

Samverkanspartners:

 • IKEM
 • Region Skåne
 • Lunds kommun

Koordinator:
Josefin Ahlqvist
Kemiska Institutionen(Bioteknik) LTH,
Telefon 076-024 78 98
josefin [dot] ahlqvist [at] fsi [dot] lu [dot] se

Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum

Vilka för- och nackdelar finns det med teknikstödda lärmetoder – och hur de kan kombineras med icke-teknikstödda metoder?

Här undersöker vi nästa generations lärteknologi tillsammans med bland andra skolförvaltningar och skolor i Skåne.

Forskare och lärare får möjlighet att mötas och diskutera forskningsrön om hur inlärning och minnesbildning går till och hur dessa kunskaper kan användas inom skolan. Vi tittar också på hur man kan öka förståelsen för hur inlärningssituationen ser ut i dagens skola.

Samverkanspartners:

 • Skolförvaltningarna i Lund och Helsingborg
 • Macleanskolan och Rutgerskolan, Skurup
 • Fäladsskolan och Vårfruskolan, Lund
 • Massive Entertainment i Malmö
 • Science Centre
 • Malmö Museer
 • AAA-lab
 • School of Education
 • Stanford University
 • med flera

Koordinator:
Professor Agneta Gulz
Filosofiska institutionen
Telefon 046-222 32 69
agneta [dot] gulz [at] lucs [dot] lu [dot] se

 

e-Health@LU: Joining forces for Sustainable eHealth Development

E-hälsa är ett område som växer och utvecklas snabbt just nu. Huvudsyftet med e-Health@LU är att bidra till en hållbar utveckling av digitala tjänster och produkter inom hälsa, vård och omsorg.

Forskare från i stort sett alla delar av universitetet deltar tillsammans med partners från både offentlig sektor och näringslivet. Under tre år arbetar vi med att gemensamt identifiera forskningsbehov, utvecklingsbehov, testbäddar, utvärderingar med mera av e-hälsotjänster.

Samverkanspartners:

 • Region Skåne
 • Landskrona
 • Lunds kommun
 • Medicon Village
 • Mobile Heights
 • IBM
 • Axis
 • med flera

Koordinator:
Docent Gudbjörg Erlingsdóttir
Institutionen för designvetenskap (EAT), LTH
Telefon 046-222 04 96
gudbjorg [dot] erlingsdottir [at] design [dot] lth [dot] se

e-Health@LU:s webbplats
 

Big Science and Society

Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund medför ett antal samhällsutmaningar. För att gemensamt möta dessa utmaningar samlas här fyra fakulteter (humaniora/teologi, samhällsvetenskap, juridik och Ekonomihögskolan) och 12 samverkanspartners från privat och offentlig sektor – inklusive ESS och MAX IV.

Tillsammans diskuterar vi särskilt viktiga frågor, och utvecklar konkreta projekt och aktiviteter till nytta för regionen, universitetet, forskningsanläggningarna och för samhället i stort.

Samverkanspartners:

 • Bryne AB
 • CR Competence AB
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Ernst &Young Law
 • European Spallation Source (ESS)
 • Forschungszentrum Jülich
 • KPMG
 • MAX IV
 • Migrationsverket
 • Riksarkivet
 • SARomics Biostructures AB
 • Science & Technology Facilities Council UK
 • Skatteverket

Koordinator:
Olof Hallonsten
Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan
Telefon 046-222 73 54
olof [dot] hallonsten [at] fek [dot] lu [dot] se

Big Science and Societys webbplats

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Carin Nilsson, projektledare
carin [dot] nilsson [at] fsi [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 03 86
+46 72 534 22 01

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen