Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkansprojekt

Inom våra samverkansprojekt arbetar vi tillsammans med ett stort antal parter. Flera av dem är stora organisationer, som exempelvis Region Skåne.

I majoriteten av projekten ingår också danska partners, och i vissa fall även aktörer från andra europeiska länder till exempel inom Knowledge Innovation Communities (KIC).

Climate KIC

Climate Knowledge and Innovation Community (Climate-KIC) är Europas största offentlig-privata partnerskap om innovation för klimatlösningar.

Climate KIC syftar till att främja innovativa idéer som kan bidra till att minska vår klimatpåverkan och bidra till hållbara städer, hållbar produktion, hållbar markanvändning och beslutstöd för bland annat relaterade investeringar. Ett annat syfte är  att främja entreprenörskap genom utbildning och annat stöd.
 
I partnerskapet deltar över 200 universitet, företag och städer från hela Europa. Lunds universitet är partner sedan 2015 under Climate-KIC:s nordiska nod vid Danmarks tekniska universitet (DTU) i Köpenhamn. Universitetet deltar med aktiviteter inom områdena utbildning, innovation och entreprenörskap.

Climate KIC:s webbplats

SWElife

SWElife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova och koordineras från Lunds universitet.

Tillsammans med näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården verkar programmet för att optimera användningen av befintlig expertis och infrastruktur inom life science på nationell nivå.

SWElifes webbplats

Ideon Science Park

Ideon är med cirka 350 företag Skandinaviens och en av Europas mest framgångsrika mötesplatser för visionärer, entreprenörer och riskkapital.

Här har flera världsledande spetsföretag inom mobiltelefoni, IT, Life Science och Cleantech börjat sin resa.

Ideon drivs av Lunds universitet tillsammans med Lunds kommun och Wihlborgs Fastigheter AB.

Ideons webbplats

Universitetets näringslivsråd

Näringslivsrådet syftar till att skapa ett naturligt forum för samverkan och diskussion kring frågor som rör

  • regional utveckling
  • forskning
  • utbildning
  • innovation
  • infrastruktur

Vilka representanter som deltar från näringslivet är beroende av inriktningen på de frågor som diskuteras.

Från universitetet deltar rektor och vicerektor från universitetsledningen, rektorerna för LTH och Ekonomihögskolan samt universitetets innovationsdirektör.

Se nyhetsartikel från oktober 2015 när rådet bildades

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Ulla Boström Hjorth, samverkansansvarig
Ulla [dot] Bostrom_Hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 51

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen