Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Almedalsveckan 2018

Välkommen att besöka Lunds universitet i Visby! Våra forskare medverkar vid många egna och andras arrangemang under årets Almedalsvecka. Det bjuds på diskussioner, samtal, paneldebatter och Science Slam.

Måndag 2 juli

Öppen vetenskap – behövs det?

Tid: 11:30 - 12:30
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Medverkande:

 • Stefan Eriksson, Rektorsråd för god forskningssed, Uppsala universitet
 • Helena Francke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
 • Christina Moberg, Preses (till och med 2018-06-30), Kungliga Vetenskapsakademien
 • Ingrid Petersson, Generaldirektör, FORMAS
 • Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor - forskning och forskningsinfrastruktur, Lunds universitet
 • Eva Krutmeijer, Moderator

Öppna vetenskapliga processer och öppna forskningsresultat kan öka forskningens reproducerbarhet, kvalitet och möjligheter att påverka näringsliv och samhälle. Öppenhet kan också påverka den enskilda forskaren negativt, och resurskrävande system för delning och tillgängliggörande av resultat behövs.

Detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet

Läs mer om programmet här

Tisdag 3 juli

Science Slam - vetenskap i snabbformat

Tid: 17:30 - 19:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan1

Medverkande:

 • Kimberly Nicholas, universitetslektor, Lunds universitet
 • Mattias Magnusson, forskare, Lunds universitet
 • Anette Gjörloff Wingren, professor, Malmö universitet
 • Per Alstergren, professor, Malmö universitet
 • Ebba Lisberg Jensen, universitetslektor, Malmö universitet
 • Emma Severinsson, doktorand, Lunds universitet
 • Johan Wester, moderator

Detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Malmö universitet

Få en snabb inblick i nya forskningsrön. I år täcker vi ämnen som människan vs klimatförändringen, skräddarsydda cancerbehandlingar, humanekologi, hjärna och käksmärta, 20-talets mode, stamceller och vikten av att hitta biomarkörer i cancerceller.

Läs mer om arrangemanget

Onsdag 4 juli

Omställning till hållbar plast – vad, hur och vem

Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Åsa Stenmarck, särskild utredare plastens miljöeffekter, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Per Klevnäs, ekonom och konsult, Material Economics
 • Elin Hermansson, projektledare hållbar kemi 2030, Borealis AB
 • Linda Zellner, director Innovation – materials, food and feed, Perstorp AB
 • Tobias Nielsen, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
 • Lars J Nilsson, professor och moderator, Miljö- och energisystem, Lunds universitet

Plast är ett mångsidigt material med utmärkta funktionaliteter som gör att det bidrar till hållbarhet i en lång rad tillämpningar. Samtidigt finns problem med fossil råvara, nedskräpning och varierande återvinningsbarhet. Men vad är hållbar plast, hur kommer vi dit och vem gör så att det händer?

Läs mer om arrangemanget

Hur har regeringens Israel-Palestinapolitik förts under den gångna mandatperioden?

Tid: 11:15 - 12:15
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Anders Persson, doktor i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Ulf Öfverberg, ordförande, Samfundet Sverige-Israel Stockholm
 • Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap, moderator, Lunds universitet

Israel-Palestinakonflikten har som vanligt varit en av de mest omdebatterade frågorna i svensk politik under den gångna mandatperioden utrikes såväl som inrikes. Vad har varit rätt och fel i regeringens Israel-Palestinapolitik under den gångna mandatperioden?

Läs mer om arrangemanget här

Artificiell intelligens - din nya doktor?

Tid: 12:30 - 13:30
Plats: Hästgatan 13

Medverkande: 

 • Kristina Åkesson, professor & prodekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Ander Bjartell, professor i urologi, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus
 • Johan Nilsson, adjungerad professor i thoraxkirurgi, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus
 • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet
 • Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, LTH, Lunds universitet
 • Jonas Gallon, chef Digital Förnyelse, Region Skåne
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, moderator

Detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Region Skåne

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) går det att idag analysera stora mängder data och dra nya slutsatser på väldigt kort tid. Det finns stora förhoppningar på att AI ska kunna hjälpa hälso- och sjukvården att snabbare ge rätt diagnos och hitta rätt behandling.

Läs mer om arrangemanget

Trivs jag bäst i öppna landskap?

Tid: 13:45 - 14:45
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Johanna Davander, kommunikationschef, Lunds kommun, aktivitetsbaserad arbetsmodell i kommunen
 • Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare, Lunds universitet
 • Izabelle Bäckström, doktorand medarbetardriven innovation, Lunds universitet
 • Anders Gudmundsson, professor arbetsmiljö, Lunds universitet
 • Eva Hoff, psykologi- och kreativitetsforskare, Lunds universitet
 • Jonas Borell, moderator, Lunds universitet

Vi sitter i öppna landskap, i gröna miljöer och i aktivitetsbaserade kontor. Vi jobbar hemma, på caféer och på tåget - ibland även på kvällar och helger. Framtidens arbetsplatser präglas av det digitaliserade och gränslösa arbetslivet där vi i hög grad kan styra hur, var och när vi ska arbeta.

Läs mer om arrangemanget

Hur mår e-hälsan?

Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Hästgatan 13

Medverkande: 

 • Gudbjörg Erlingsdottir, docent arbetsmiljö, Lunds universitet
 • Fredrik Nilsson, professor patientperspektiv i vården, Lunds universitet
 • Ashkan Labaf, läkare, CMO och medgrundare, Doctrin
 • Titti Mattsson, professor offentlig rätt, Lunds universitet
 • Ingemar Petersson, forskningschef Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
 • Anders Åkesson, regionråd med primärvårds-, psykiatri- och tandvårdsansvar, Region Skåne
 • Jonas Borell, moderator, Lunds universitet

Vi läser vår journal via nätet och får diagnoser ställda av digitala läkare. Vi har hälsoappar och håller full koll på hur vi tränar, sover och mår. Sverige har ambitionen att vara världsbäst på e-hälsa 2025, men hur står det egentligen till med e-hälsan idag?

Läs mer om arrangemanget

Bör vi screena alla fyraåringar för autoimmun typ 1-diabetes?

Tid: 16:15 - 17:15
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Åke Lernmark, professor, Lunds universitet
 • Markus Lundgren, läkare och forskare, Lunds universitet
 • Linda Ahlkvist, koordinator TrialNet, Lunds universitet
 • Jeanette Åkerström Kördel, koordinator GPPAD, Lunds universitet
 • Jenni Nordborg, chef, regeringskansliets nya samverkanskontor för life science
 • Kjell Asplund, professor och ordförande, Statens Medicinsk-Etiska Råd
 • Anna Mattsson, projektledare, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, moderator

I Sverige drabbas två barn varje dag av autoimmun diabetes, även kallad typ 1-diabetes. Kan screening vid fyraårskontrollen vara ett sätt att förbättra prognosen för dessa barn och leda till bättre behandlingar?

Läs mer om arrangemanget

Torsdag 5 juli

Skåne försvinner!

Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Hans Hanson, professor i teknisk vattenresurslära med inriktning på fysikaliska kustprocesser, Lunds universitet
 • Caroline Fredriksson, doktorand i teknisk vattenresurslära med inriktning på fysikaliska kustprocesser, Lunds universitet
 • Lars-Ingvar Ljungman, f.d. kommunalråd i Vellinge, ordf. för Skånemoderaterna
 • Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg vid Ystads Kommun, ordf. för Erosionsskadecentrum
 • Yngve Lundquist, ordf. för föreningen Rädda Skurups stränder
 • Björn Hallin, moderator

Vem tar ansvar för stränder som äts upp av havet? Är det rimligt att drabbade kommuner får ta hela det ekonomiska ansvaret? Vad kan enskilda husägare göra när deras hus är i fara? Varför finns det inte någon statlig myndighet med mandat, kunskap och resurser som tar ansvar i frågan?

Läs mer om arrangemanget

När Gud tar plats - om religionens roll i samhället

Tid: 09:15 - 10:15
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Dan-Erik Andersson, lektor, Lunds universitet
 • Johanna Gustafsson Lundberg, docent, Lunds universitet
 • Alexander Maurits, moderator, Lunds universitet

Många länder i världen upplever i dag en ökad sekularisering. Samtidigt pågår vad som bland forskare ibland betecknas som en återsakralisering, och det är inte heller ovanligt att det talas om det postsekulära Sverige.

Läs mer om arrangemanget

Det svenska flyktingmottagandet idag och i framtiden

Tid: 10:30 - 11:30
Plats: Hästgatan 13

Medverkande: 

 • Martin Joorman, moderator, Lunds universitet
 • Rim Alexandra Halfya, volontär, Refugees Welcome Stockholm
 • Ali Alabdallah, journalist
 • Nizar Keblawi, projektledare, Kulturförvaltningen, Malmö stad
 • Anaam Shebib, verksamhetutvecklare, Individuell Människohjälp

Den tillfälliga asyllagen gör det svårare för asylsökande med skyddsbehov att få längre uppehålltillstånd. Vad kan personer som arbetar med människor som flytt berätta om dessa förändrade villkor för det svenska flyktingmottagandet? Hur kan det svenska samhället gå vidare när lagen slutar gälla?

Läs mer om arrangemanget

Flykten från Sverige

Tid: 11:45 - 12:45
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Joshka Wessels, filmregissör, forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet

Flyktingdebatten idag handlar om hårdare tag och skärpta yttre gränskontroller. Flyktingarnas perspektiv får allt mindre utrymme i debatten. Hur är det att fly från sitt hemland och lämna allt bakom sig?

Läs mer om arrangemanget

Kan vi förebygga ofrivillig barnlöshet? Och kan vi prata om det?

Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Hästgatan 13

Medverkande: 

 • Søren Ziebe, professor och avdelningschef, Fertilitetskliniken på Rigshospitalet, Danmark
 • Trine Grönlund, moderator, VD, Slow-aktivist & Innergi-spridare, Innergi labbet

Detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och ReproUnion

I varje skolklass finns 1-2 barn som har tillkommit på en fertilitetsklinik. Vi är skickliga vid behandling av ofrivillig barnlöshet, men har vi glömt att förebygga? Och kan vi?

Läs mer om arrangemanget

Dags att låta skärmarna sova - Om sömnproblem, näthat och övervikt

Tid: 14:30 - 15:30
Plats: Hästgatan 13

Medverkande:

 • Pernilla Garmy, universitetslektor i omvårdnad/vårdvetenskap, sömnforskare
 • Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef, Generation Pep
 • Annika Norell Clarke, filosofie doktor i psykologi, sömnforskare och psykolog, Karlstads universitet
 • Gita Hedin, doktorand, Högskolan Kristianstad
 • Isa Galvan och Linnea Holst, skapare av podcasten ”Jakten på likes” om sociala medier, Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias stiftelse
 • Johan Wester, moderator

Läs mer om arrangemanget

Övriga arrangemang med LU-medverkan

Söndag 1 juli

På människans uppdrag – om den idéburna sektorn som röstbärare, utförare och innovatör

Arrangör: Nätverket - Idéburen sektor Skåne, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Tid: 17:00 - 19:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, ingång från Almedalen
Medverkande från LU: Håkan Johansson, professor, Socialhögskolan

Läs mer om arrangemanget här

Måndag 2 juli

Hur löser vi sjuksköterskebristen?

Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening
Tid: 09:00 - 12:30
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, sal F20, plan 2
Medverkande från LU: Ami Hommel, docent, leg ssk, ordf, Lunds universitet/sjukhus, Svensk sjuksköterskeförening, Stefan Lindgren, professor, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetsjukhus, Svenska läkaresällskapet

Läs mer om arrangemanget här

Kan snoozande skolelever förbättra kollektivtrafiken?

Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
Tid: 10:20 - 11:05
Plats: Strandvägen 4, East Sweden Arena
Medverkande från LU: Hans Teke, doktorand utbildningsvetenskap

Läs mer om arrangemanget här

Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut

Arrangör: Entreprenörskapsforum, Företagarna
Tid: 11:15 - 12:15
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E31
Medverkande från LU: Åsa Hansson, docent i Nationalekonomi

Läs mer om arrangemanget här

Har Sverige råd att vänta på tåget?

Arrangör: Västra Götalandsregionen
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Medverkande från LU: Anne-Marie Pålsson, docent i Nationalekonomi

Läs mer om arrangemanget här

Så kan AI öka delaktigheten från patienter

Arrangör: Vitalis, MedTech Magazine, Svenska Mässan
Tid: 13:30 - 14:30
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Stensalen
Medverkande från LU: Damon Tojjar, läkare och forskare

Läs mer om arrangemanget här

Hur vet vi att vi gör rätt när städerna ska utvecklas hållbart och jämlikt?

Arrangör: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad
Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Medverkande från LU: Charlotta Levay, docent i företagsekonomi

Läs mer om arrangemanget här

Tisdag 3 juli

Makten, demokratin och civilsamhällets ansvar

Arrangör: Ideell Arena, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Riksidrottsförbundet
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, Ideella trädgården
Medverkande från LU: Håkan Johansson, professor i socialt arbete

Läs mer om arrangemanget här

Vem äger digitaliseringen av det sociala arbetet?

Arrangör: Helsingborgs stad
Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Medverkande från LU: Lupita Svensson, fil. dr. i socialt arbete och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, fil. dr. i rättssociologi och tekn.dr. i fysisk planering.

Läs mer om arrangemanget här

Högt blodtryck – en riskfaktor till för tidig död

Arrangör: Njurförbundet, Lunds universitet
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Uniguide AB, Specksrum 5
Medverkande från LU: Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin och samhällsmedicin

Läs mer om arrangemanget här

Hållbar utveckling utan tillväxt?

Arrangör: Bortom BNP-tillväxt
Tid: 11:30 - 12:30
Plats: Teaterskeppet, fartyg, lilla matsalen
Medverkande från LU: Alf Hornborg, professor i humanekologi

Läs mer om arrangemanget här

Var fick du luft ifrån? Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?

Arrangör: Plåt & Ventföretagen, PVF Yrke & Utbildning
Tid: 13:00 - 13:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Medverkande från LU: Hans Bagge, lektor i byggnadsfysik

Läs mer om arrangemanget här

Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

Arrangör: Uppsala Universitet, MedFarm, SciLifeLab
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23
Medverkande från LU: Tomas Lundqvist, Life Science direktör, MAX IV

Läs mer om arrangemanget här

Skatter i en globaliserad värld

Arrangör: SNS- Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Tid: 13:00 - 14:15
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Bryggarsalen
Medverkande från LU: Åsa Hansson, docent i nationalekonom

Läs mer om arrangemanget här

Åkeriernas död – exportens bröd?

Arrangör: Svenska Transportarbetareförbundet
Tid: 13:30 - 14:30
Plats: Hamnplan 3D, LO.s lokal
Medverkande från LU: Henrik Sternberg, transportforskare

Läs mer om arrangemanget här

Förbisedd, osynliggjord och förminskad. Hur bekämpas IQ-diskriminering?

Arrangör: Föreningen JAG
Tid: 14:00 - 14:45
Plats: Hamnplan, H239, JAG-tältet
Medverkande från LU: Niklas Altermark, fil.dr i statsvetenskap

Läs mer om arrangemanget här

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret - vi reder ut förutsättningar för att hålla hela arbetslivet

Arrangör: AFA Försäkring
Tid: 14:30 - 15:30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen
Medverkande från LU: Hillevi Hemphälä, forskare och biträdande universitetslektor i Ergonomi och aerosolteknologi

Läs mer om arrangemanget här

Vad är dyrast – personlig assistans eller gruppboenden?

Arrangör: Föreningen JAG
Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Hamnplan, H239, JAG-tältet
Medverkande från LU: Hans Knutsson, lektor i företagsekonomi

Läs mer om arrangemanget här

Tillbaka till jobbet - hur vänder vi trenden av ökad psykisk ohälsa?

Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter
Tid: 17:30 - 18:30
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Medverkande från LU: Lena-Karin Erlandsson, lektor och docent i Arbetsterapi,

Läs mer om arrangemanget här

Onsdag 4 juli

Hur kan vi skydda vår demokrati mot informationspåverkan?

Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Klinttorget 4
Medverkande från LU: James Pamment, forskare, Institutionen för strategisk kommunikation

Läs mer om arrangemanget här

Schyssta spelregler efter avskaffat spelmonopol?

Arrangör: Kindred Group
Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4
Medverkande från LU: Jörgen Hettne, docent och universitetslektor i handelsrätt,

Läs mer om arrangemanget här

Offentligt och privat – hur skapar vi bättre tillväxt tillsammans?

Arrangör: Burlövs kommun
Tid: 09:00 - 10:15
Plats: Strandgatan 1, sal Åkarp
Medverkande från LU: Caroline Wigren Kristoferson, lektor Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Läs mer om arrangemanget här

Ska vi låta barn och unga göra jobbet? Om transportsektorns klimatomställning

Arrangör: Trivector AB
Tid: 14:00 - 14:45
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen
Medverkande från LU: Lena Hiselius, lektor trafik och väg

Läs mer om arrangemanget här

Vad vill Sverige i EU? Vilken EU-politik har de olika politiska partierna?

Arrangör: EU-kommissionen i Sverige
Tid: 16:00 - 16:45
Plats: Strandvägen, H522, Europahuset
Medverkande från LU: Maria Strömvik, universitetslektor, Centrum för Europaforskning

Läs mer om arrangemanget här

Tiden har runnit ikapp – dags för starkare styrning av svensk vattenhantering

Arrangör: Vattenforum
Tid: 16:15 - 17:15
Plats: Mellangatan 1, Vattenforum, Trädgården
Medverkande från LU: Henrik Aspegren, adjungerad professor i kemiteknik

Läs mer om arrangemanget här

Torsdag 5 juli


Hygge eller lagom? Dansk och svensk mentalitet och språkförståelse i praktiken

Arrangör: Öresundshuset
Tid: 08:00 - 08:45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Medverkande från LU: Lone Koldtoft, universitetsadjunkt och Fredrik Nilsson, professor

Läs mer om arrangemanget här

Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna?

Arrangör: Från snack till verkstad, Funktionsrätt Sverige, Lagen som verktyg, Independent Living Institute
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B11
Medverkande från LU: Niklas Altermark, fil. dr statsvetenskap

Läs mer om arrangemanget här

Vilka offentliga stöd till bostadssektorn kan rymmas inom EUs regelverk?

Arrangör: Bostad 2030
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Rostockergränd 4, Skanskas trädgård
Medverkande från LU: Jörgen Hettne, föreståndare vid Centrum för Europaforskning

Läs mer om arrangemanget här

Europafrågorna då?

Arrangör: Sveriges Radio
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Donnersgatan, Sveriges Radios scen
Medverkande från LU: Maria Strömvik, universitetslektor, Centrum för Europaforskning

Läs mer om arrangemanget här

Jämställda platser i praktiken

Arrangör: Nyréns Arkitektkontor
Tid: 14:00 - 14:50
Plats: Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården, innergård
Medverkande från LU: Elisabeth Högdahl, fil. dr etnologi, universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap

Läs mer om arrangemanget här

Fredag 6 juli

Utvisningspolitikens dilemman

Arrangör: Swepsa (Statsvetenskapliga förbundet)
Tid: 10:15 - 11:35
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B51, plan 5
Medverkande från LU: Martin Joormann, doktorand i rättssociologi

Läs mer om arrangemanget här

Putins fjärde presidentperiod - och sedan då?

Arrangör: Swepsa (Statsvetenskapliga förbundet), Russia and the Caucasus Regional Research, RUCARR, Malmö universitet
Tid: 14:00 - 15:20
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B51, plan 5
Medverkande från LU: Eleonora Narvselius, moderator och lektor i Öst- och centraleuropakunskap

Läs mer om arrangemanget här

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Samverkansansvarig och projektledare Almedalen
Åsa Grunning

E-post: asa [dot] grunning [at] fsi [dot] lu [dot] se
Telefon: 0703- 30 77 80

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen