Universitets- och nationsstipendier

Premier till studenter vid Lunds universitet

Varje termin utlyses universitets- och nationsstipendier för studenter vid Lunds universitet. I utlysningen hittar du omkring 250 stipendier från olika stiftelser. På hösten är ansökningstiden i september och på våren i februari. Universitetsstipendierna delas ut till studenter på grundutbildningsnivå, inklusive masterstudenter. Störst chans att beviljas universitetsstipendium har du när du läser termin 5-8. Nationsstipendierna kan delas ut till både grund- och forskarstuderande.

Aktuella stipendier

Nu har höstens ansökningsperiod stängt. Nästa ansökningsperiod öppnar i februari. Du kan bara ansöka om stipendium under ansökningsperioderna.

Logga in i ansökningssystemet (öppnas i ny flik)

Så här ansöker du

Ansökan

Du ansöker via ett formulär direkt i ansökningssystemet. Observera att du endast ska skicka in en ansökan och att du då ansöker om samtliga stipendier du är behörig till.

Rangordning

I stort rangordnas alla sökande efter område, betyg och studietakt. Till en del stipendier har du företräde om du exempelvis är släkt med donatorn eller om du är född i något särskilt landskap i Sverige. I ledigkungörelsen, som du hittar på den här sidan under ansökningsperioderna, hittar du kortfattade beskrivningar av de olika stiftelsernas ändamål och eventuella företräden.

Studiemeriter

Det är bara poäng från Lunds universitet som räknas och alla poäng hämtas från Ladok när ansökningsperioden stänger. Kontrollera med din institution att alla resultat är inlagda i Ladok.

Bilagor

Om du fyller i något företräde under fliken frivilliga fält i ansökningssystemet måste du komplettera med handling som styrker dina uppgifter. Annars ska inga bilagor bifogas.

Beslut och utbetalning

Beslut brukar vara klart i april för vårterminen och slutet av november för höstterminen. Inga besked skickas ut men resultatet finns tillgängligt i ansökningssystemet. Informaton om att beslutet är klart hittar du på denna sida. Har du beviljats stipendium så kommer utbetalningen att göras till det konto som du uppgav i din ansökan.

Kontaktinformation

Stiftelseförvaltning
stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se

Box 117
221 00 Lund

Emma Haverlind
Telefon: 046-222 71 44

Olof Jernryd
Telefon: 046-222 71 48

Krister Åstrand
Telefon: 046-222 71 45