SPI

forskning om hållbar produktion

SPI – Sustainable Production Initiative – är ett samarbete mellan Industriell produktion vid Lunds tekniska högskola och Chalmers med en inriktning mot system och teknik för tillverkning.

Målet med verksamheten i stort är att skapa nödvändig kunskap och information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet.

I Lund är vi unika genom att i forskningen integrera frågeställningar kring tillverkning, material och system. Ett tema är att kunna bedöma värdet av olika resultat eller scenarier i ekonomiska termer och därmed tydliggöra länken mellan teknik och ekonomi.

Forskningen är bred och kan omfatta teknik för tillverkning av bruksprodukter som finns i vår vardag, som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter etcetera.

Exempel på projekt är utveckling av tillverkningsteknik för blyfria komponenter i mässing, kompositbromskivor, nya skärmaterial och energieffektiva värmebehandlingsmetoder.

Inom delområdet tillverkningsekonomi utvecklas nedbrutna kostnadsmodeller och nyckeltal för produktionsutveckling.

Samarbetspartners

Lund

 • Kemicentrum
 • Nano Lund
 • MAX IV
 • ESS

Nationellt

 • Chalmers
 • KTH
 • Luleå tekniska universitet
 • Linköpings universitet
 • Högskolan Väst
 • Tekniska högskolan i Jönköping
 • med flera

Internationellt

 • ISM Kiev Ukraina
 • TUBAF Freiberg Tyskland
 • CNRS Paris Frankrike
 • Bifa Augsburg Tyskland
 • med flera

Forskningsområden

Forskning bedrivs väsentligen inom ämnesområdet Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner (Production and Materials Engineering).

En mindre del bedrivs inom ämnet Mekanik.

Övrigt

Antal forskare

15 seniorer, 2-4 gästforskare, 10 doktorander och 3-5 gästdoktorander.

Budget

SPI erhåller 5,3 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

SPI leds av Koordinator Jan-Eric Ståhl med stöd från en ledningsgrupp bestående av forskningsområdets projektledare (cirka 10 personer).

Webbsida

SPI

Industriell produktion, LTH

 

Kontaktinformation

Jan-Eric Ståhl, koordinator
jan-eric [dot] stahl [at] iprod [dot] lth [dot] se