NanoLund

forskning inom nanovetenskap

Nanovetenskap handlar om att förstå och förklara hur storlek, materialsammansättning och form hos mycket små strukturer kan förändra stora strukturers egenskaper – och hur de nya egenskaperna kan användas för att förbättra produkter som redan existerar och möjliggöra helt nya tillämpningar.

NanoLund är Lunds universitets center för nanovetenskap och har som mål att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar såsom:

 • ett samhälle baserat på förnybar energi
 • utveckling av framtidens IT
 • nya diagnostikverktyg för sjukvården och
 • att främja framväxandet av en svensk nanomaterialbaserad produktionsindustri.

Exempel på detta är lysdioder för energieffektiv vattenrengöring, nya energisnåla elektroniska komponenter, högeffektiva solceller och nya metoder för snabb och enkel diagnos av sjukdomar runt om i världen.

För att stödja våra forskare och externa användare driver vi stora, öppna infrastrukturer såsom Lund Nano Lab och Centrum för högupplösningsspektroskopi.

NanoLund har också ett starkt engagemang i grundutbildningen, till exempel genom civilingenjörsprogrammet teknisk nanovetenskap som antar cirka 50 studenter årligen, och i forskarutbildningen.

NanoLund strategic plan 2016–2020 (PDF 500 kB, nytt fönster)

Samarbetspartners

NanoLund engagerar 21 avdelningar eller motsvarande vid Lunds universitet inom

 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Lunds tekniska högskola – LTH
 • Medicinska fakulteten.

Forskningsområden

 • Materialvetenskap
 • Kvantfysik
 • Nanoelektronik och nanofotonik
 • Hållbar energi
 • Nanobiologi and nanoneurovetenskap
 • Nanosäkerhet
 • Explorativ nanoteknologi

Övrigt

Antal forskare

Totalt är cirka 330 personer engagerade i NanoLund, inklusive teknisk och administrativ personal. Av dessa är 85 professorer och lektorer, 80 postdoktorer och cirka 140 doktorander.

Budget

NanoLund erhåller 29 miljoner kronor årligen i statsanslag direkt till hela miljön. Den totala forskningsbudgeten ligger på ca 200 miljoner kronor.

Webbplatser

NanoLund

Lund Nano Lab

Lund Nano Characterization Labs