Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

BECC

biodiversitet och ekosystemtjänster
Med 200 forskare från Lunds och Göteborgs universitet bedriver BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate – forskning inom de natur- och samhällsvetenskapliga områdena.

Vår forskning är av avgörande betydelse för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar som orsakats av människor inverkar på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå.

Vi kombinerar empiriska studier med samhällsvetenskapliga metoder och ekonomisk och ekologisk modellering för att öka vår förmåga att förutsäga hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkas av olika framtida förväntade förändringar av markanvändning och klimatet.

Genom att analysera mönster, tendenser och variationer i den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i samband med klimatförändringar och koppla det till politik och styrning kan vår forskning ge underlag till beslutsfattare på många olika nivåer.

Visionen för BECC är att erbjuda en världsledande forskningsmiljö som sammanför excellent forskning och utbildning vid Lunds och Göteborgs universitet för att tillgodose samhällets växande behov av vetenskaplig kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster för regionalt och globalt politiskt arbete och beslutsfattande i en värld i snabb förändring.

Samarbetspartners

Lunds universitet

  • Biologiska institutionen
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  • Geologiska institutionen
  • Statsvetenskapliga institutionen
  • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Avdelningen för matematisk statistik, Matematikcentrum
  • Centrum för miljö och klimatforskning, CEC

Göteborgs universitet

  • Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan
  • Institutionen för geovetenskaper
  • Institutionen för biologi och miljövetenskap

Forskningsområden

BECC har tre temaområden, som beskrivs mer detaljerat på BECC:s engelska webbsidor under länkarna nedan:

Övrigt

Antal forskare

BECC samlar mer än 170 seniorforskare och 60 doktorander från 10 institutioner vid Lunds och Göteborgs universitet.

Dessutom har mer än 140 studenter deltagit i forskarskolan ClimBEco sedan den startade 2010.

Varje år handleds omkring 40 studenter på avancerad nivå av BECC-forskare.

Budget

BECC erhåller 25 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

Styrelse och organisation – BECC:s engelska webbplats

Webbplats

www.becc.lu.se

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Forskningskoordinator
Josefin Madjidian
046-222 98 15
josefin [dot] madjidian [at] cec [dot] lu [dot] se

Forskningsadministratör
Lina Nikoleris
076-134 85 62
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se

Samordnare Lund
Henrik Smith
046-222 93 79
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Samordnare Göteborg
Håkan Pleijel
031-786 25 32
hakan [dot] pleijel [at] bioenv [dot] gu [dot] se

Vice samordnare

Anna Maria Jönsson
Phone: +46462229410
Email: anna_maria [dot] jonsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

 

 

reportage

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen