Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nanoforskning

Få universitet i världen kan mäta sig med Lund när det kommer till forskning om halvledande nanotrådar. Nanoteknologi är ett starkt växande område med stor potential och Lund är med i täten.

Nanoskog

Artistisk mikroskopibild av nanoskog bestående av halvledarnanotrådar med ett annat halvledarmaterial på toppen. Foto: Daniel Jacobsson

När ett material blir mycket litet kan det få helt nya egenskaper. Nanoteknik handlar om att dra nytta av dessa nya egenskaper genom att kontrollera materialtillverkning ända ner på atomnivå. Nanoteknik är mycket brett och omfattar fysik, elektronik, kemi, biologi och medicin.

Nanotrådarna som tillverkas i Lund är ofattbart små halvledande strukturer med många möjliga användningsområden. Forskare från många olika områden samarbetar för att kunna använda nanotrådarna som svar på några av samhällets stora utmaningar som till exempel hälsa samt säker, ren och effektiv energi.

Vad är så speciellt med nanopartiklar?

Energi

En av vår tids stora utmaningar är att ersätta fossila energikällor som olja, kol och gas med förnybara källor som solljus och vind.

Med nya typer av nanostrukturer kan vi hitta hållbara lösningar för användning av solenergi, spillvärme och belysning och lösa världens energiproblem. De osynliga halvledartrådarna spelar en avgörande roll i framtidens produktion av lysdioder, batterier och solceller.

Med nanotrådssolceller kan mer energi utvinnas ur mindre material och forskare vid NanoLund har kommit långt med att framställa nanotrådar som kan masstillverkas på ett billigt och effektivt sätt. Med nanotrådar kan man även göra mera effektiva LED-lampor som sparar energi och ger ett bättre ljus än dagens LED-lampor.

Läs mer om nanostrukturer till energianvändning i olika medier:

Hälsa

Nanotrådsbaserad teknik kan ge skjuts till biomedicinsk forskning. Genom att använda nanotråder som små elektroder kan man förbättre behandling av Parkinson och epilepsi och det kan även användes inom grundläggande cellforskning för att få mer kunskap om mekanismer bakom diabetes och cancer.

Ett annat användningsområde är medicinsk diagnostik, där en sorteringsapparat av nanotråder på ett chip kan ge snabb och säker diagnos ute i fält och därmed ökad överlevnad. Dessutom finns planer på att använda nanotråder till att rena dricksvatten med hjälp av UV-ljus i en process som skulle kunna drivas av solceller.

Läs mer om medicinska tillämpningar i olika medier:

Säkerhet

Naturliga nanomaterial har funnits sedan urminnes tider och finns överallt i vår vardag. Tillverkade nanomaterial finns i många vardagsprodukter och användningen spås öka. Detta ska ske på ett hållbart och säkert sätt. Kunskapen om hur vi och vår miljö exponeras för nanomaterial kräver mer forskning och lundaforskare bidrar med sin kompetens.

Forskarna tar reda på exponeringsnivåer på arbetsplatser där de nya materialen tillverkas och bearbetas, deltar i EU-projekt där man tillsammans tar fram standarder för hur man ska mäta nanomaterial, och agerar bollplank för statliga myndigheter i nanosäkerhetsfrågor. Målet är att skapa ny kunskap som kan leda till en säker exploatering av nanoteknologin.

Läs mer om nanosäkerhet i olika medier:

 

Sidansvarig:

Fakta om NanoLund

  • Nanoforskning vid Lunds universitet bedrivs på NanoLund
  • Grundades 1988
  • Mer än 250 forskare knutna till verksamheten
  • Involverar forskare från tekniska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteten
  • Samarbetar med ungefär 35 företag

I renrumslaboratoriet tillverkas nanostrukturer som byggs in i elektriska komponenter för forskning och teknikutveckling. Foto: Nils Bergendal

I renrumslaboratoriet tillverkas nanostrukturer som byggs in i elektriska komponenter för forskning och teknikutveckling.

Foto: Nils Bergendal

Hur litet är nano?

En nanometer, nm, är en miljarddels meter.= 0,000 000 001 meter. Om vi ska mäta ett hårstrå är det 80 000 nanometer brett och en röd blodkropp är 7 000 nanometer i diameter.

I nanomaterial är minst en dimension av materialet mindre än 100nm.

Utställning

Malmö Museer: Utställning om Nanoteknologi Smart– Skånska Uppfinningar under de senaste 200 åren

En komponent byggt av en halvledarnanotråd med kontakter som gör att spänning och motstånd i nanotråden kan mätas. Foto: Gustav Nylund

En komponent byggt av en halvledarnanotråd med kontakter som gör att spänning och motstånd i nanotråden kan mätas.

Foto: Gustav Nylund

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen