Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Linnémiljöer 2006

Lunds universitets Linnéfinansierade projekt
Linnéstödet ska "höja Sveriges internationella konkurrenskraft" genom att starka forskningsmiljöer från alla vetenskapsområden garanteras fem till tio miljoner årligen under en tioårsperiod. Lund universitet har fått sammanlagt cirka 900 miljoner kronor i Linnéstöd. Detta gör Lund till det universitet som har i särklass flest Linnémiljöer i landet.
Här kan du läsa mer om projekten som beviljades Linnéstöd 2006.

Multidisciplinär laserspektroskopi vid Lasercentrum

Koordinator: Prof Claes-Göran Wahlström, Atomfysik LTH Telefon 046-2227655 claes-goran [dot] wahlstrom [at] fysik [dot] lth [dot] se

Vid Lasercentrum bedrivs forskning i samarbete mellan tekniska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Det handlar om utforskandet av såväl mikro- som makrokosmos och med tillämpningar inom exempelvis miljöområdet och inom medicin, t.ex. diagnos och behandling av tumörer.

Lasercentrums webbplats


Nanovetenskap och kvantmekanisk ingenjörskonst

Koordinatorer:
Stephanie Reimann, telefon: 046-2229086, Stephanie [dot] Reimann [at] matfys [dot] lth [dot] se
Lars Samuelson, telefon: 046-2227679, Lars [dot] Samuelson [at] ftf [dot] lth [dot] se

Pengarna går bland annat till stöd för forskare vid det Nanohus som finns vid Lunds universitet. Man vill förnya forskningen genom satsning på sex områden, bl.a. materialkemi, biofysik, nanoelektronik och nanoelektromekanik.

Projektets webbplats


Lund University Diabetes Centre, LUDC

LUDC är ett konsortium av forskningsgrupper vid Lunds universitet under ledning av Leif Groop, som arbetar med att utreda uppkomst och utveckling av diabetes samt behandling av sjukdomen.

Centret bygger på en stark tradition i diabetesforskning vid Lunds universitet och är idag en arbetsplats för mer än 300 personer, som är aktivt engagerade i alla aspekter av diabetesforskning. Centret är lokaliserat på CRC i Malmö och BMC i Lund.

Diabetesforskningen på LUDC kan delas in i tre faser:

 • upptäckt
 • validering och
 • translation.

Målet med upptäckten är att identifiera genetiska och icke-genetiska faktorer som är ansvariga för utveckling av diabetes och dess komplikationer.

Valideringsfasen siktar på att beskriva hur de faktorerna interagerar med omgivningen och ger anledning till en försämrad insulinsekretion, en av sjukdomens karakteristiska följder.

Slutligen, i translationsfasen, översätts den här kunskapen till den kliniska verksamheten i form av en förbättrad, individbaserad behandling och utvecklingen av nya terapier.

Koordinator: Maria Gomez, telefon: 040-391058, maria [dot] gomez [at] med [dot] lu [dot] se

LUDCs webbplats


Neuronano Research Center, NRC

Koordinator: Jens Schouenborg, telefon: 046-222 77 52, Jens [dot] Schouenborg [at] med [dot] lu [dot] se

NRC är en tvärvetenskaplig forsknings- och innovationsmiljö med forskare från fyra av universitetets fakulteter (medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora/teologi).

Centrets forskare vill utveckla en ny generation så kallade flerkanalselektroder, som kan opereras in i hjärnan och ryggmärgen för lyssna på och tala med nervsystemet. Syftet är att i framtiden kunna förbättra livskvaliteten för handikappade människor, personer med neurodegenerativa sjukdomar (exempelvis Parkinson's sjukdom) och personer med kronisk smärta.

NRCs webbplats


Hemato-Linné

Koordinator: Stefan Karlsson, telefon: 046-222 0577, Stefan [dot] Karlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Hemato-Linné är en gemensam satsning inom stamcellsforskningen för att förstå frisk och sjuk blodbildning.

Hemato-Linnés webbplats


Lund University Centre for Innovation and Entrepreneurship, Lucie

Koordinator: Ron Boschma, telefon: 046-222 33 62 Ron [dot] Boschma [at] circle [dot] lu [dot] se

Lucie är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ledande forskare inom innovation, ekonomisk geografi, företagsekonomi, psykologi, ekonomisk historia och forskningspolitik. Gruppen utforskar dynamiken i en globaliserad kunskapsekonomi.

Circles webbplats


Organizing Molecular Matter

Koordinator: Ulf Olsson, telefon: 046-2228159, Ulf [dot] Olsson [at] fkem1 [dot] lu [dot] se

Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt inom kemiområdet. Gruppen utforskar växelverkan mellan molekyler.

Projektets webbplats


Centrum för ekonomisk demografi

Koordinator: Martin Dribe Tel: 046-222 46 77  martin [dot] dribe [at] ekh [dot] lu [dot] se

Vid centret arbetar forskare från följande områden:

 • ekonomisk historia
 • nationalekonomi
 • samhällsmedicin
 • social arbete
 • sociologi
 • statistik

Tillsammans studerar de hur det komplexa samspelet mellan ekonomi, befolkning och hälsa förändrats under 1900-talet fram tills idag. Fokus för forskningen ligger på

 • omvandlingen från stora till små familjer
 • från hög till låg dödlighet och den ökande andelen äldre
 • familj och karriärvägar samt på
 • invandring och hälsa.

Forskningen baseras främst på registerdata som gör det möjligt att studera hur levnadsförhållanden i barndomen påverkar individens utbildning, arbete och hälsa senare i livet.

Centrum för ekonomisk demografis webbplats

Sidansvarig:

Forskningsmiljö CRC

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen