Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Den åldrande befolkningen är en global samhällsutmaning. Inkluderande bostäder och bostadsområden, och möjligheten att leva ett hälsosamt liv i alla åldrar, kräver kunskap och forskning om boende för en mångfasetterad åldrande befolkning ur ett socialt rättighetsperspektiv.

Vi utvecklar ny kunskap om utmaningar och möjligheter som rör bostäder och bostadsområden för den åldrande befolkningen.

Målet är att genom konkret samverkan generera kunskap som påverkar framtidens bostadspolitik och boende.

Samverkanspartners

 • Fakulteterna för medicin, juridik, samhällsvetenskap och teknik (LTH) vid Lunds universitet
 • Högskolan Kristianstad
 • Hälsostaden Ängelholm (Region Skåne)
 • Helsingborgs kommun
 • Karlshamnsbostäder AB
 • Österlenhem AB
 • miThings
 • Tech4Care
 • Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • SPF Seniorerna
 • Vetenskap & Allmänhet

Initiativets webbplats

 

Kontaktinformation

Koordinator:
Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper & Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)

susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 19 40

 

Aktivitetskoordinator:
Jean Ryan, postdoktor
Institutionen för teknik och samhälle & Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)

jean [dot] ryan [at] tft [dot] lth [dot] se

Telefon:
+46 73 0757716

 

reportage