Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

När allt fler människor rör sig över nationsgränserna, många på grund av en mer globalt präglad arbetsmarknad, andra på grund av krig och förföljelse, åter andra för att det helt enkelt blir alltmer naturligt att söka sin framtid på en global karta blir också kulturarvsfrågorna komplexa.

Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle är en tvärvetenskaplig samlingsplats på ett tema med mycket hög samhällsrelevans. Vi är en kunskapsresurs för verksamheter inriktade mot frågor om kulturarv och migration för Öresundsregionens många offentliga kulturarvsinstitutioner.

Noden består av forskare som tillhör följande institutioner och centrumbildningar: Centrum för Europaforskning, Centrum för Öresundsstudier, Juridiska inst., Inst. för Genusvetenskap, Inst. för Kulturvetenskaper, Inst. för Service Management och Teaterhögskolan i Malmö.

Samverkanspartners

 

    •    Riksarkivet/Landsarkiv i Lund & rep. för ABM Skåne
    •    Borderland Foundation
    •    Smithsonian Institution      
    •    German, Nordic, and Slavic (GNS) Department, University of Wisconsin 
    •    Malmö stad
    •    Center for the Study of Upper Midwestern Cultures, University of Wisconsin at Madison
    •    Michigan State University Museum
    •    Regionmuseet Kristianstad (via ABM Skåne)
    •    SAXO Inst. Kph, & Centre Advanced Migration Studies, AMIS
    •    Kulturen i Lund (via ABM Skåne)
 

Kontaktinformation

Koordinator
Lizette Gradén
Avdelningen för etnologi 
+46 76 128 02 35
lizette [dot] graden [at] kultur [dot] lu [dot] se