Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cancerforskning

Tack vare forskning har vår kunskap om cancer ökat enormt under de senaste decennierna. Allt fler överlever cancer och många blir helt friska. Men utmaningarna är fortsatta mycket stora – sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats och minst var tredje person i Sverige kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.

Cancer en komplex och heterogen sjukdomsgrupp som består av cirka 200 olika tumörsjukdomar. För att hitta nya angreppssätt och behandlingsmetoder krävs olika sorters forskning.

En normal cell kan utvecklas till en cancercell på flera olika sätt. De grundläggande mekanismerna för utveckling av cancer skiljer sig åt beroende på var i kroppen och i vilka organ som de egna cellerna muterar och blir cancerceller.

Vid Lunds universitets cancercentrumLUCC – bedrivs cancerforskning i frontlinjen. Forskningen spänner över hela kedjan från laboratorieforskning till kliniska studier på cancerpatienter och patient- och anhörigperspektiv i samarbete med universitetssjukvården.

Visa fler

Lunds universitets cancercentrum – LUCC

Lunds universitets cancercentrum (LUCC) samordnar cancerforskningen vid Lunds universitet. LUCC ger stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan.

LUCC är också universitetets nav och kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare.

Om LUCC i Forskningsportalen

LUCC:s webbplats

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen