Experter agerar för minskade utsläpp

Rykande skorsten
Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Måndagen den 21 maj samlas forskare och experter från olika delar av världen i Lund för att tillsammans diskutera hur minskningen av koldioxidutsläpp kan ske snabbare. Syftet: att ta fram konkreta rekommendationer åt beslutsfattare inför energiministermötena.

– Det är bråttom och vi kan agera snabbare. Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen har förvisso satt en ny agenda, och kostnaderna för nya energitekniker har sjunkit avsevärt, men med nuvarande takt ser vi ut att överstiga 2-gradersmålet, och vi måste därför accelerera och påskynda omställningen, säger Lena Neij, föreståndare vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Workshopen den 21 maj anordnas i samband med ministermötena Clean Energy Ministerial (CEM9) och Mission Innovation i Malmö och Köpenhamn den 23–24 maj.

Vill inspirera beslutsfattare

Syftet är att ta fram rekommendationer till de deltagande ministrarna senare under veckan, för att inspirera till innovation och en genomgripande omställning. Målet är att driva på en djupgående och snabbare samhällelig omställning till ett koldioxidsnålt samhälle. Detta möjliggörs främst genom långsiktigt och brett engagemang och genom stöd av väl utformade policyer. 

– I våra rekommendationer vill vi även belysa behovet av att gå från vision till konkret handling, att experimentera och testa nya lösningar samt att accelerera en omställning genom innovationsupphandlingar, lokal kapacitetsuppbyggnad och tidiga statliga insatser, säger Lena Neij. 

Den vetenskapliga workshopen kan följas direkt då den live streamas via denna länk: www.iiiee.lu.se/event/transition-to-a-low-carbon-society

Var: Internationella Miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund
När: 21 maj, kl 9-17

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Lena Neij, professor vid Internationella Miljöinstitutet,

+46 46 222 02 22+46 73 436 88 52lena.neij@iiiee.lu.se

Katja Sonnenschein, koordinator, Internationella Miljöinstitutet,

 +46 46 222 02 32katja.sonnenschein@iiiee.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.