Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Strålande” samarbete prisas

Lundaforskarna Anna Sundlöv och Katarina Sjögreen-Gleisner har tagit fram en metod för att individualisera behandlingen med ett nyligen godkänt radioaktivt cancerläkemedel – genom att avbilda läkemedlet inne i patienten. Deras publikation har utsetts av tidskriften EJNMMI Physics till årets bästa.
Bild på Anna Sundlöv och Katarina Sjögreen Gleisner.
Fr vä: Anna Sundlöv och Katarina Sjögreen Gleisner. Foto: Spago Nanomedical AB resp. Helena Bergqvist

Tack vare att forskarna kunde förenkla bildtagningsprotokollet minskade antalet bildtagningar från fyra till ett tillfälle per patient och behandling, med bibehållen kvalitet.

Artikeln "Feasibility of simplifying renal dosimetry in 177Lu peptide receptor radionuclide therapy" EJNMMI Physics 2018.

Gratulerar till priset!

– Tack! Vi blev glatt överraskade och lite förvånade när vi hörde om det, säger Anna Sundlöv, doktorand vid Lunds universitet och cancerläkare vid Skånes universitetssjukhus. Hon är försteförfattare till artikeln och den som kommer att ta emot priset den 13 oktober på EANM 2019 års kongress i Barcelona.

Anna Sundlöv arbetar i sin kliniska vardag med radioaktiva läkemedel för att behandla tumörer. Det radioaktiva, målsökande läkemedlet ges till patienten i droppform och söker sig sedan via blodet till sin måltavla, i det här fallet en receptortyp som sitter på tumörcellerna. Väl inne i tumörcellerna avger det sedan sin celldödande strålning. En fördel med dessa radioaktiva läkemedel är att de kan användas både för behandling och för avbildning, så kallad ”theranostics” (se fakta).

– Med avbildning är det möjligt att följa vart läkemedlet tar vägen i patienten och mäta dess effekt i kroppen. Från bilderna kan man räkna ut vilka stråldoser man uppnår i tumören och friska organ – framför allt njurarna – som riskerar att skadas om de får för mycket strålning, förklarar Anna Sundlöv.

För här gäller det att attackera tumören med så hög stråldos som möjligt, men samtidigt hålla sig under risknivåerna för friska organ och vävnader.
Ett sätt att individanpassa behandlingen

Läkemedlet som de undersökt i studien är baserat på den aktiva substansen 177Lu-DOTATATE och godkändes nyligen för behandling av neuroendokrina tumörer av de amerikanska och europeiska läkemedelsverken.

– Men då man kliniskt prövade läkemedlet utnyttjades inte möjligheten att med bildbaserad dosimetri undersöka hur man kliniskt kan gå tillväga för att individualisera behandlingen. Det har vi nu gjort i studien, säger Katarina Sjögreen Gleisner, sisteförfattare till studien.

Varannan månad fick de 103 patienterna som ingick i studien behandling med 177Lutetium-DOTATATE mot sin spridda neuroendokrina tumör vid Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Efter varje behandling togs bilder vid fyra olika tillfällen under en veckas tid (se bild). Ett arbetsintensivt och resursintensivt tillvägagångssätt som dessutom är knöligt för patienterna, som behöver ta sig till sjukhuset flera gånger i veckan. Men utifrån bildunderlaget i databasen har forskarna sedan räknat på hur man kan behålla exaktheten i dosberäkningarna samtidigt som man förenklar tillvägagångssättet. Resultatet i studien minskade antalet bildtagningar från fyra till ett tillfälle per patient och behandling.

– Det här gör att man i den kliniska vardagen kan använda avbildning som ett sätt att individualisera behandlingen, säger Anna Sundlöv.

”Translationell forskning åt alla möjliga håll”

Samarbetet mellan medicinsk strålningsfysik vid universitetet och onkologi vid sjukhuset har pågått i drygt 20 års tid. Tillsammans har man systematiskt arbetat för att förbättra metoder för hur man kan planera cancerbehandlingen.

– Det är inte möjligt för mig att göra detta utan Katarina och hennes fysikerkollegor, och de behöver våra kliniska frågeställningar samt patientmaterialet. Under 40 års tid har vården tagit bilder och tittat på dem kvalitativt i ett diagnostiskt syfte, men Katarina och hennes team på medicinsk strålningsfysik har nu kvantifierat bilderna i en terapeutisk kontext. Studien har lett till att vi kunnat införa detta på kliniken som en del av behandlingen, säger Anna Sundlöv.
Katarina Sjögreen Gleisner instämmer:

– Det är en styrka att vi får in specialistkompetens på båda områdena och förenar dem i denna artikel. Många gånger ser man inte nyttan med forskning förrän efter många år, men en stor drivkraft i detta är att vi ser nyttan med forskningen på nära sikt, säger Katarina Sjögreen Gleisner.

Tove Smeds

Kategorier

Kort om Anna Sundlöv och Katarina Sjögreen Gleisner

Anna Sundlöv
Doktorand vid Lunds universitet, biträdande överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Försteförfattare till artikeln som nu prisas.
Läser ”Ett jävla solsken” av Fatima Bremmer
Ser gärna på film, och helst på bio. Senast ”And then we danced” på Kino.
Hör den musik som tonåringarna där hemma väljer
Vill göra det enklare att genomföra bra, verklighetsnära, klinisk akademisk forskning

Katarina Sjögreen Gleisner
Professor i strålningsfysik vid Lunds universitet. Sisteförfattare till artikeln.
Läser mycket, f.n. är det ”1947” av Elisabeth Åsbrink som ligger vid sängkanten.
Ser just nu ”The Crown” på Netflix.
Hör på diverse poddar om psykologi och personlig utveckling.
Vill gärna förstå min samtid, i stort och smått.
Andra året i rad! Det är inte första gången Katarina Sjögreen Gleisner får ta del av priset, i fjol var hon förstförfattare på den publikation som då prisades. Då handlade det om hur man kliniskt använder radionuklidterapier i Europa och om man tar tillvara möjligheten att göra avbildningar.

Fakta theranostics

Fakta theranostics

Theranostics är en fusion av de engelska termerna ”therapy” och ”diagnostics”. Ordet syftar på en ny inriktning inom nuklearmedicin där man använder en målsökande molekyl som söker sig till en måltavla som är specifik för en viss tumörtyp. Genom att koppla olika typer av radioaktiva isotoper till den målsökande molekylen ges möjlighet till antingen avbildning (”diagnostics”) eller behandling (”therapy”) eller både och, beroende på vilken isotop man väljer. Den isotop som används i läkemedlet som studeras i den här refererade kliniska studien är 177Lutetium, som lämpar sig väldigt väl för både avbildning och behandling. Från bilderna som tas efter en behandling kan man räkna ut hur mycket strålning som avgetts i tumören och i de friska vävnaderna (”strålningsdosimetri”), vilket i sin tur kan användas för att anpassa behandlingen till vad varje enskild patient tål.

Senaste nyheter

2020-05-29

Veckans nyheter från COVID Symptom Study

Veckans nyheter från COVID Symptom Study
2020-05-29

Lättnader införs gällande distansundervisning

Lättnader införs gällande distansundervisning
2020-05-29

Har coronakrisen lett till en finanskris?

Har coronakrisen lett till en finanskris?
2020-05-28

Tidig diagnos av covid-19-patienter kan förhindra allvarliga lungskador

Tidig diagnos av covid-19-patienter kan förhindra allvarliga lungskador
2020-05-28

LU klarar minskade intäkter

LU klarar minskade intäkter

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen