Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop

Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter i olika länder öka kunskapen om och förbättra vården vid prostatacancer. Det sker i det internationella Big Data-projektet PIONEER där Lunds universitet har en framträdande roll.
PIONEER

Trots intensiv forskning finns många obesvarade frågor kring prostatacancer som är en av de vanligaste cancersjukdomarna.

Sjukdomen är mångfacetterad med flera undertyper samtidigt som det finns olika tillvägagångssätt för diagnostik och behandling. Vård och behandling varierar också länder emellan.

Det EU-finansierade projektet PIONEER samlar 32 partner från nio länder, och lanserades nyligen i Amsterdam. Från Sverige deltar bland andra Lunds universitet genom Anders Bjartell, professor i urologi och Susan Evans Axelsson, biträdande laboratorieforskare i samma forskargrupp.

– Tack vare storlek och innehåll har PIONEER möjlighet att på ett nytt vis samla och utveckla forskningen och vården inom prostatacancer både i enskilda länder och över landsgränserna, berättar Anders Bjartell, som även är biträdande projektkoordinator för PIONEER och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Stora mängder kliniska patientdata och forskningsdata från flera länder länkas samman så att prostatacancerexpertis i Europa kan förbättra både diagnostik och behandling. Det ska bland annat ske genom att fylla kunskapsluckor när stora mängder data kombineras med avancerade metoder.

Bild på forskarna Susan Evans Axelsson och Ander Bjartell
Susan Evans Axelsson och Anders Bjartell. Foto: Björn Martisson samt Charlotte Carlberg-Bärg

Patienter och experter prioriterade frågor
Innan projektet startade fastställdes vilka som är de viktigaste frågorna att lösa inom prostatacancer. Online-intervjuer med ett stort antal prostatacancerspecialister samt patientföreträdare och life science-industri i hela världen har genomförts. Därefter enades de olika företrädarna om vilka som är de fem toppfrågorna inom prostatacancer:

  • Patientens genetiska profil – vilka är fördelarna med att bestämma den och koppla den till klinisk diagnostik (t.ex. screening) och behandling?
  • Vilka samband finns mellan förekomsten av biverkningar och olika typer av behandlingar?
  • Hur utvecklas hälsan hos patienter med prostatacancer som ej är under behandling och hur påverkar parallella sjukdomar hälsan?
  • Vilka tumör- och patientvariabler bör man ta hänsyn till vid beslut om behandling?
  • Finns det fördelar med lokal tumörbehandling vid spridd prostatacancer?

Letar upp fler databaser om det behövs
Lunds universitet har en central uppgift i projektet – och en av de svåraste enligt Anders Bjartell. Det handlar om att leda arbetet med att skapa tillgång till alla de databaser som ska kopplas samman och ge forskarna förutsättningarna att besvara frågorna ovan. En helt ny dataplattform i jätteformat ska skapas.

Över 50 kliniker och forskningsinstitut i olika länder med potentiellt intressanta data har identifierats och accepterat att bidra med patientuppgifter. Även flera stora läkemedelsbolag som gjort kliniska prövningar inom prostatacancer är med i projektet.

Till en början görs nu en närmare kartläggning av vilka data som finns i de olika databaserna. Därefter är det dags för prioritering och kontraktsförhandlingar för att få tillgång till de viktigaste datauppgifterna. En bedömning ska också göras om projektet behöver hitta ytterligare databaser.

Bland de redan identifierade databaserna återfinns de omfattande befolkningsstudierna Malmö Förebyggande Medicin (MFM) och Malmö Kost Cancer (MKC) som finns vid Lunds universitet och är flitigt använda inom medicinsk forskning.

Det finns stora förhoppningar på den kliniska nytta som projektet kan bidra med:

– Överdiagnostiken vid användning av PSA-test är idag en av de mest diskuterade frågorna i samband med prostatacancer. Här kan PIONEER tillföra värdefull kunskap, bland annat genom att undersöka betydelsen av patientens genetiska profil, menar Susan Evans Axelsson, som har en viktig roll i flera delprojekt.

Anders Bjartells forskargrupp driver sedan tidigare olika projekt som använder Big Data och artificiell intelligens inom prostatacancer.

Björn Martinsson

Kategorier

Fakta PIONEER

PIONEER (Prostate Cancer DIagnOsis and TreatmeNt Enhancement through the Power of Big Data in EuRope)
PIONEER finansieras genom EU:s satsning på innovativ medicin, IMI (Innovative Medicines Initiative) och har en budget på 12 miljoner Euro (varav hälften betalas av life science-industrin). Projektet initierades av European Association of Urology (EAU) och är ett av en handfull stora Big Data-projekt som IMI för närvarande stödjer. Läs mer om PIONEER och deltagande partner på hemsidan: https://prostate-pioneer.eu/

Bland övriga IMI-finansierade Big Data-projekt återfinns bl.a. ROADMAP (Alzheimers sjukdom), HARMONY (cancer/hematologi) och Big Data Heart (hjärta/kärl).

Senaste nyheter

2019-01-16

Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter

Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter
2019-01-14

Nationalekonom med ojämlikhet i fokus får nytt Lundapris i ekonomi

Nationalekonom med ojämlikhet i fokus får nytt Lundapris i ekonomi
2019-01-14

Tung ”bajsmolekyl” kan ge plastflaskan flera liv

Tung ”bajsmolekyl” kan ge plastflaskan flera liv
2019-01-14

Samordnade lösningar på globala miljöutmaningar

Samordnade lösningar på globala miljöutmaningar
2019-01-14

Arrival Day – nu kommer de nya internationella studenterna till Lund

Arrival Day – nu kommer de nya internationella studenterna till Lund

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen